Opcje źródeł danych

Określa ogólne ustawienia źródeł danych w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Base.


Połączenia

Definiuje sposób zarządzania pulą połączeń ze źródłami danych.

Bazy danych

Do listy zarejestrowanych baz danych można dodawać nowe pozycje, a także zmieniać lub usuwać istniejące pozycje. Aby baza danych była widoczna w oknie Widok - Źródła danych, należy ją zarejestrować w pakiecie LibreOffice.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!