Złożony układ tekstu

Określa opcje dokumentów zawierających złożony układ tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Ustawienia języka - Języki - Złożony układ tekstu.


Obraz okna dialogowego opcji CTL

Języki o złożonym układzie tekstu

Sprawdzanie sekwencyjne

W językach takich, jak tajlandzki, istnieją reguły określające, że obok pewnych znaków nie mogą znaleźć się inne znaki. Jeśli włączono obsługę sprawdzania sekwencji wejściowych (Sequence Input Checking - SIC), LibreOffice nie zezwala na wstawianie znaków sąsiadujących z innymi znakami, jeśli taka kombinacja znaków nie jest dozwolona.

Użyj sprawdzanie sekwencyjne

Włącza sprawdzanie sekwencyjne danych wejściowych w językach takich, jak tajlandzki.

Nie akceptuj błędnych kombinacji

Uniemożliwia stosowanie oraz drukowanie nieprawidłowych kombinacji znaków.

Zachowanie kursora

Określa sposób ruchu kursora i wyboru tekstu dla tekstu mieszanego (połączenie tekstu pisanego od strony lewej z tekstem pisanym od strony prawej).

Logiczne

Strzałka w prawo przenosi kursor na koniec tekstu; strzałka w lewo - na początek.

Wizualny

Strzałka w prawo przenosi kursor w prawo; strzałka w lewo - w lewo.

Opcje ogólne

Cyfry (tylko w tekście)

Określa typy cyfr stosowane w tekście, obiektach, polach i formantach dla wszystkich modułów pakietu LibreOffice. To ustawienie nie dotyczy tylko programu LibreOffice Calc.

To ustawienie nie jest zapisywane w dokumencie, lecz w konfiguracji pakietu LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!