Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Określa opcje wyszukiwania dla języka japońskiego.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Języki i ustawienia regionalne - Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego.


Traktuj jako równe

Określa opcje, które mają być traktowane jako równoznaczne podczas wyszukiwania.

Ignoruj

Określa znaki, które mają być ignorowane.

Prosimy o wsparcie!