Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Określa opcje wyszukiwania dla języka japońskiego.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Aby wykonać tę operację...

Choose - Language Settings - Searching in Japanese.


Traktuj jako równe

Określa opcje, które mają być traktowane jako równoznaczne podczas wyszukiwania.

Ignoruj

Określa znaki, które mają być ignorowane.

Prosimy o wsparcie!