Opcje ustawień języka

Określa ustawienia dodatkowych języków.

Ikona notatki

Zakładki Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego oraz Układ azjatycki są widoczne tylko wtedy, gdy uaktywniono opcję Obsługa języków azjatyckich na zakładce Języki i ponownie otwarto okno dialogowe Opcje. Zakładka Złożony układ tekstu jest widoczna tylko wtedy, gdy włączono obsługę złożonego układu tekstu (CTL).


Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Ustawienia języka.


Języki

Definiuje domyślne języki dokumentów.

Pisownia

Określa właściwości pisowni, słownika wyrazów bliskoznacznych i dzielenia wyrazów.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Określa opcje wyszukiwania dla języka japońskiego.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Układ azjatycki

Definiuje domyślne ustawienia typograficzne dla tekstu azjatyckiego.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Złożony układ tekstu

Określa opcje dokumentów zawierających złożony układ tekstu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!