Opcje ustawień języka

Określa właściwości dodatkowych języków.

note

Zakładki Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego oraz Układ azjatycki są widoczne tylko wtedy, gdy uaktywniono opcję Obsługa języków azjatyckich na zakładce Języki i ponownie otwarto okno dialogowe Opcje. Zakładka Złożony układ tekstu jest widoczna tylko wtedy, gdy włączono obsługę złożonego układu tekstu (CTL).


Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Języki i ustawienia regionalne.


Języki

Definiuje domyślne języki dokumentów.

Pisownia

Określa właściwości pisowni, słownika wyrazów bliskoznacznych i dzielenia wyrazów.

Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego

Określa opcje wyszukiwania dla języka japońskiego.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Układ azjatycki

Definiuje domyślne ustawienia typograficzne dla tekstu azjatyckiego.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Złożony układ tekstu

Określa opcje dokumentów zawierających złożony układ tekstu.

Opcje serwera LanguageTool

Określa właściwości serwera LanguageTool.

Opcje serwera DeepL

Określa właściwości serwera DeepL.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!