Języki

Definiuje domyślne języki dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Choose - Language Settings - Languages.


Obraz opcji okna dialogowego języka

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Język

Interfejsu użytkownika

Wybierz język interfejsu użytkownika - np. menu, okien dialogowych, plików pomocy. Należy zainstalować przynajmniej jeden dodatkowy pakiet językowy lub wielojęzyczną wersję LibreOffice.

Ustawienie "Domyślny" powoduje wybranie języka interfejsu użytkownika systemu operacyjnego. Jeśli język LibreOffice nie jest dostępny w ramach instalacji programu LibreOffice, za domyślny przyjmowany jest język instalacji.

Ustawienia lokalne

Określa ustawienia lokalne dla kraju. Te ustawienia mają wpływ na format liczb, waluty oraz jednostki miar.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

Zmiana wprowadzona w tym polu obowiązuje natychmiast. Jednak niektóre formaty użyte domyślnie zmieniają się dopiero po ponownym załadowaniu dokumentu.

Waluta domyślna

Określa domyślną klawiaturę stosowaną w formacie waluty i polach waluty. Zmiana ustawienia lokalnego powoduje automatyczną zmianę domyślnej waluty.

Domyślny wpis dotyczy formatu waluty przypisanego do wybranego ustawienia lokalnego.

Zmiana w polu Waluta domyślna jest przekazywana do wszystkich otwartych dokumentów i powoduje wprowadzenie odpowiednich zmian w oknach dialogowych i ikonach określających format waluty w tych dokumentach.

Klawisz separatora dziesiętnego - Tak samo jak w ustawieniach lokalnych

Określa, że ma być stosowany klawisz separatora dziesiętnego taki, jak w systemie operacyjnym (klawisz na klawiaturze numerycznej).

Jeśli to pole wyboru jest aktywne, znak widoczny po opcji "Tak samo jak w ustawieniach lokalnych" jest wstawiany z chwilą naciśnięcia odpowiedniego przycisku klawiatury numerycznej. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, wstawiany jest znak generowany przez sterownik klawiatury.

Akceptowane wzorce dat

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Domyślny język dokumentów

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

Wybieranie języka dokumentu

warning

Język sprawdzania pisowni dla wybranego języka jest uwzględniany tylko wtedy, jeśli w pakiecie zainstalowano odpowiedni moduł języka. Jeśli sprawdzanie pisowni jest aktywne dla tego języka, jego nazwa jest poprzedzona znakiem haczyka


Zachodnie

Określa język sprawdzania pisowni tekstu zapisanego alfabetem zachodnim.

Pokazuje elementu interfejsu dla piszących w języku wschodnioazjatyckim

Włącza obsługę języków azjatyckich. Teraz można zmienić odpowiednie ustawienia języka azjatyckiego w LibreOffice.

Aby można było pisać tekst w języku chińskim, japońskim lub koreańskim, należy włączyć obsługę tych języków w interfejsie użytkownika.

Azjatyckie

Określa język sprawdzania pisowni tekstu zapisanego alfabetem azjatyckim.

Pokazuje elementy interfejsu dla piszących w języku dwukierunkowym

Włącza obsługę złożonego układu tekstu. Teraz można zmienić odpowiednie ustawienia złożonego układu tekstu w LibreOffice.

Języki o złożonym układzie tekstu

Complex text layout

Określa język sprawdzania pisowni złożonego układu tekstu.

Tylko dla bieżącego dokumentu

Określa, że ustawienia języków domyślnych obowiązują tylko dla bieżącego dokumentu.

Rozszerzone wsparcie dla innych języków

Ignoruje wprowadzony język systemowy

Wskazuje, czy zmiany wprowadzonego języka systemowego/klawiatury będą ignorowane. Jeśli będą ignorowane, nowy tekst będzie wpisywany, zgodnie z językiem dokumentu lub bieżącego akapitu, nie według bieżącego języka systemowego.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!