Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

Aby wykonać tę operację...

Choose - Load/Save - Microsoft Office.


Obiekty osadzone

The Embedded Objects section specifies how to import and export Microsoft Office or other OLE objects.

These settings are valid when no Microsoft or other OLE server exists (for example, in UNIX) or when there is no LibreOffice OLE server ready for editing the OLE objects.

Jeśli serwer OLE jest aktywny dla osadzonego obiektu, obiekt ten zostanie obsłużony za jego pomocą.

Jeśli serwer OLE nie jest aktywny dla obiektów typu MathType, osadzone obiekty MathType mogą być skonwertowane do obiektów programu LibreOffice Math. Aby wykonać tę konwersję, osadzone obiekty MathType nie mogą być nowsze niż specyfikacja MathType 3.1.

[L] and [S] Columns

The [L] and [S] checkbox displays the entries for the pair of OLE objects that can be converted when loading into LibreOffice [L] and/or when saving into a Microsoft format [S].

Mark the box in the [L] column in front of the entry if a Microsoft or other OLE object is to be converted into the specified LibreOffice OLE object when a Microsoft or other document is loaded into LibreOffice.

Zaznacz pole w kolumnie [S] obok wpisu, jeśli obiekt LibreOffice OLE ma być przekonwertowany na określony obiekt Microsoft OLE podczas zapisywania dokumentu w formacie Microsoft.

Character Highlighting

Microsoft Office ma dwa atrybuty znaku podobne do LibreOffice tła znaku. Wybierz odpowiedni atrybut (wyróżnienia lub cieniowania) którego chcesz użyć podczas eksportu do formatu plików pakietu Microsoft Office.

Lock files

Mark this checkbox to generate a Microsoft Office lock file in addition to LibreOffice own lock file. Lock files signal to applications that a resource or file should not be used until the lock is released.

tip

LibreOffice can read lock files generated by Microsoft Office.


Please support us!