Microsoft Office

Określa ustawienia importowania i eksportowania Microsoft Office i innych dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Ładowanie i zapisywanie - Microsoft Office.


Obiekty osadzone

Sekcja Obiekty osadzone określa sposób importowania i eksportowania obiektów Microsoft Office lub innych obiektów OLE.

Te ustawienia są prawidłowe, gdy nie istnieje żaden serwer Microsoft ani inny serwer OLE (na przykład w systemie UNIX) lub gdy nie ma serwera LibreOffice OLE gotowego do edytowania obiektów OLE.

Jeśli serwer OLE jest aktywny dla osadzonego obiektu, obiekt ten zostanie obsłużony za jego pomocą.

Jeśli serwer OLE nie jest aktywny dla obiektów typu MathType, osadzone obiekty MathType mogą być skonwertowane do obiektów programu LibreOffice Math. Aby wykonać tę konwersję, osadzone obiekty MathType nie mogą być nowsze niż specyfikacja MathType 3.1.

Kolumny [Ł] i [Z].

Pole wyboru [Ł] i [Z] wyświetla wpisy dla pary obiektów OLE, które można przekonwertować podczas ładowania do LibreOffice [Ł] i/lub podczas zapisywania w formacie Microsoft [Z].

Zaznacz pole w kolumnie [Ł] przed wpisem, jeśli obiekt Microsoft lub inny OLE ma zostać przekonwertowany na określony obiekt LibreOffice OLE, gdy dokument Microsoft lub inny zostanie załadowany do LibreOffice.

Zaznacz pole w kolumnie [S] obok wpisu, jeśli obiekt LibreOffice OLE ma być przekonwertowany na określony obiekt Microsoft OLE podczas zapisywania dokumentu w formacie Microsoft.

Wyróżnianie znaków

Microsoft Office ma dwa atrybuty znaków podobne do wyróżniania znaków LibreOffice. Użyj tej kontrolki, aby wybrać atrybut, wyróżnianie lub cieniowanie, którego LibreOffice ma używać podczas eksportowania wyróżniania znaków LibreOffice do formatów plików Microsoft Office

Wyróżnienie eksportuje najbliższe dopasowanie między kolorem wyróżnienia LibreOffice a jednym z 16 kolorów wyróżnienia firmy Microsoft przy użyciu atrybutu znaku pakietu Office, który ułatwia użytkownikom pakietu Office edycję za pomocą narzędzia do wyróżniania w aplikacjach pakietu Office. Jest to domyślne ustawienie w LibreOffice od wersji 5.0 do 6.4.

Cieniowanie eksportuje wszystkie kolory RGB do innego atrybutu znaku pakietu Office. Pozwala to zachować wierność kolorów między dokumentami LibreOffice a dokumentami pakietu Microsoft Office, ale użytkownicy pakietu Office muszą edytować ten atrybut znaku za pomocą narzędzia, które nie jest powszechnie używane lub łatwe do znalezienia w aplikacjach pakietu Office. Jest to ustawienie domyślne od wersji 7.0 LibreOffice.

tip

Filtr „zgodności” w oknie dialogowym Kolor wyróżniania znaków udostępnia kolory wyróżniania pakietu Microsoft Office. Użyj tych kolorów i wybierz Eksportuj jako: Wyróżnienie, jeśli chcesz zarówno wierności kolorów, jak i łatwości edycji dla użytkowników pakietu Office.


Zablokuj pliki

Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować plik blokady Microsoft Office oprócz własnego pliku blokady LibreOffice. Pliki blokady sygnalizują aplikacjom, że zasób lub plik nie powinien być używany, dopóki blokada nie zostanie zwolniona.

tip

LibreOffice może odczytywać pliki blokad generowane przez pakiet Microsoft Office.


Prosimy o wsparcie!