Właściwości VBA

Definiuje ogólne właściwości ładowania i zapisywania dokumentów pakietu Microsoft Office, które zawierają kod VBA (Visual Basic for Applications).

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Ładowanie i zapisywanie - Właściwości VBA.


Obraz opcji okna dialogowego ładowania i zapisywania

Microsoft Word 97/2000/XP

Ustawienia dla dokumentów Microsoft Word.

Załaduj kod Basic

Ładuje i zapisuje kod Basic z dokumentu Microsoft jako specjalny moduł LibreOffice Basic. Wyłączony kod Microsoft Basic można odczytać w oknie środowiska IDE LibreOffice Basic między dyrektywami Sub i End Sub. Kod ten można edytować. Podczas zapisywania dokumentu w formacie LibreOffice zapisywany jest także kod Basic. W przypadku zapisywania w innym formacie kod IDE LibreOffice Basic nie jest zapisywany.

Kod wykonywalny

Kod VBA (Visual Basic for Applications) zostanie załadowany w gotowości do wykonania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kod VBA zostanie skomentowany w celu umożliwienia jego sprawdzenia, ale nie będzie uruchamiany.

tip

Po załadowaniu kodu VBA, LibreOffice wstawia instrukcję Option VBASupport 1 w każdym module Basic, aby umożliwić ograniczoną obsługę instrukcji, funkcji i obiektów VBA. Zobacz Instrukcja Option VBASupport, aby uzyskać więcej informacji.


Zapisz oryginalny kod Basic

Określa, że oryginalny kod Microsoft Basic zawarty w dokumencie ma pozostać w specjalnej pamięci wewnętrznej przez cały czas, gdy dokument jest załadowany w pakiecie LibreOffice. W przypadku zapisania dokumentu w formacie Microsoft kod Microsoft Basic jest zapisywany ponownie w niezmienionej formie.

W przypadku zapisywania w innym formacie niż Microsoft Format kod Microsoft Basic nie jest zapisywany. Na przykład jeśli dokument zawiera kod Microsoft Basic, a jest zapisywany w formacie LibreOffice, jest wyświetlane ostrzeżenie, że kod Microsoft Basic nie zostanie zapisany.

Pole wyboru Zapisz oryginalny kod Basic ma priorytet nad polem wyboru Załaduj kod Basic. Jeśli oba pola zostaną zaznaczone, a wyłączony kod Basic zostanie edytowany w podstawowym IDE LibreOffice, podczas zapisywania w formacie Microsoft zostanie zapisany oryginalny kod Basic Microsoft. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w specjalnym komunikacie.

Aby usunąć możliwe wirusy z makr Microsoft Basic dokumentu Microsoft, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz oryginalny kod Basic i zapisać dokument w formacie Microsoft. Dokument zostanie zapisany bez kodu Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Ustawienia dla dokumentów Microsoft Excel.

Załaduj kod Basic

Ładuje i zapisuje kod Basic z dokumentu Microsoft jako specjalny moduł LibreOffice Basic. Wyłączony kod Microsoft Basic można odczytać w oknie środowiska IDE LibreOffice Basic między dyrektywami Sub i End Sub. Kod ten można edytować. Podczas zapisywania dokumentu w formacie LibreOffice zapisywany jest także kod Basic. W przypadku zapisywania w innym formacie kod IDE LibreOffice Basic nie jest zapisywany.

Kod wykonywalny

Kod VBA (Visual Basic for Applications) zostanie załadowany w gotowości do wykonania. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, kod VBA zostanie skomentowany w celu umożliwienia jego sprawdzenia, ale nie będzie uruchamiany.

tip

Po załadowaniu kodu VBA, LibreOffice wstawia instrukcję Option VBASupport 1 w każdym module Basic, aby umożliwić ograniczoną obsługę instrukcji, funkcji i obiektów VBA. Zobacz Instrukcja Option VBASupport, aby uzyskać więcej informacji.


Zapisz oryginalny kod Basic

Określa, że oryginalny kod Microsoft Basic zawarty w dokumencie ma pozostać w specjalnej pamięci wewnętrznej przez cały czas, gdy dokument jest załadowany w pakiecie LibreOffice. W przypadku zapisania dokumentu w formacie Microsoft kod Microsoft Basic jest zapisywany ponownie w niezmienionej formie.

W przypadku zapisywania w innym formacie niż Microsoft Format kod Microsoft Basic nie jest zapisywany. Na przykład jeśli dokument zawiera kod Microsoft Basic, a jest zapisywany w formacie LibreOffice, jest wyświetlane ostrzeżenie, że kod Microsoft Basic nie zostanie zapisany.

Pole wyboru Zapisz oryginalny kod Basic ma priorytet nad polem wyboru Załaduj kod Basic. Jeśli oba pola zostaną zaznaczone, a wyłączony kod Basic zostanie edytowany w podstawowym IDE LibreOffice, podczas zapisywania w formacie Microsoft zostanie zapisany oryginalny kod Basic Microsoft. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w specjalnym komunikacie.

Aby usunąć możliwe wirusy z makr Microsoft Basic dokumentu Microsoft, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz oryginalny kod Basic i zapisać dokument w formacie Microsoft. Dokument zostanie zapisany bez kodu Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Ustawienia dla dokumentów Microsoft PowerPoint.

Załaduj kod Basic

Ładuje i zapisuje kod Basic z dokumentu Microsoft jako specjalny moduł LibreOffice Basic. Wyłączony kod Microsoft Basic można odczytać w oknie środowiska IDE LibreOffice Basic między dyrektywami Sub i End Sub. Kod ten można edytować. Podczas zapisywania dokumentu w formacie LibreOffice zapisywany jest także kod Basic. W przypadku zapisywania w innym formacie kod IDE LibreOffice Basic nie jest zapisywany.

Zapisz oryginalny kod Basic

Określa, że oryginalny kod Microsoft Basic zawarty w dokumencie ma pozostać w specjalnej pamięci wewnętrznej przez cały czas, gdy dokument jest załadowany w pakiecie LibreOffice. W przypadku zapisania dokumentu w formacie Microsoft kod Microsoft Basic jest zapisywany ponownie w niezmienionej formie.

W przypadku zapisywania w innym formacie niż Microsoft Format kod Microsoft Basic nie jest zapisywany. Na przykład jeśli dokument zawiera kod Microsoft Basic, a jest zapisywany w formacie LibreOffice, jest wyświetlane ostrzeżenie, że kod Microsoft Basic nie zostanie zapisany.

Pole wyboru Zapisz oryginalny kod Basic ma priorytet nad polem wyboru Załaduj kod Basic. Jeśli oba pola zostaną zaznaczone, a wyłączony kod Basic zostanie edytowany w podstawowym IDE LibreOffice, podczas zapisywania w formacie Microsoft zostanie zapisany oryginalny kod Basic Microsoft. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w specjalnym komunikacie.

Aby usunąć możliwe wirusy z makr Microsoft Basic dokumentu Microsoft, należy usunąć zaznaczenie pola Zapisz oryginalny kod Basic i zapisać dokument w formacie Microsoft. Dokument zostanie zapisany bez kodu Microsoft Basic.

Prosimy o wsparcie!