Kolory domyślne

Przypisuje kolory do wierszy danych. Te ustawienia dotyczą tylko nowo utworzonych wykresów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Wykresy - Kolory domyślne.


Kolory wykresu

Wyświetla wszystkie kolory dostępne dla serii danych. Wybierz serię danych, której kolor chcesz zmienić. Wybierz żądany kolor z tablicy kolorów.

Tabela kolorów

Za pomocą tej tabeli można zastępować kolory wybranych wierszy danych na wykresie. Na przykład wybranie wiersza danych 6 i kliknięcie koloru zielonego 8 powoduje zastąpienie poprzedniego koloru wiersza danych kolorem zielony 8. Nazwa wybranego koloru jest wyświetlana pod tabelą kolorów.

Domyślnie

Przywraca ustawienia zdefiniowane w domyślnej instalacji programu.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!