Opcje wykresu

Defines the general settings for charts.

Aby wykonać tę operację...

Choose - Charts.


Kolory domyślne

Przypisuje kolory do wierszy danych. Te ustawienia dotyczą tylko nowo utworzonych wykresów.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!