Opcje wykresu

Określa ogólne ustawienia wykresów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Wykresy.


Kolory domyślne

Przypisuje kolory do wierszy danych. Te ustawienia dotyczą tylko nowo utworzonych wykresów.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!