LibreOffice Math - opcje

W tym miejscu można ustawić format i opcje wydruku dla wszystkich nowych dokumentów zawierających formuły. Podczas drukowania zostaną one automatycznie uwzględnione w programie LibreOffice Math. Można także wywołać to okno, klikając na przycisk Opcje w oknie dialogowym Drukuj. Ustawienia zdefiniowane w oknie dialogowym są ustawieniami globalnymi, podczas gdy te zdefiniowane w oknie dialogowym Drukuj odnoszą się do bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument Math, wybierz - LibreOffice Math.


Opcje

Definiuje ustawienia formuł obowiązujące dla wszystkich dokumentów.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!