LibreOffice - opcje rysunku

Tutaj można zmienić ustawienia globalne dla dokumentów rysunkowych. Ustawić co ma być wyświetlane i w jakiej skali, wyrównanie do siatki, oraz domyślną zawartość podczas drukowania.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument rysunku, wybierz - LibreOffice Draw.


Ogólne

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Widok

Określa dostępne alternatywne tryby wyświetlania. Dobierając odpowiedni widok alternatywny, można przyspieszyć generowanie obrazów na ekranie podczas edycji prezentacji.

Siatka

Definiuje ustawienia siatki dla tworzenia i przenoszenia obiektów.

Drukowanie

Określa ustawienia wydruku rysunku lub prezentacji.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!