Ogólne

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Ogólne.


Okno opcji ogólnych Impresss

Obiekty tekstowe

Zezwalaj na szybką edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

Zaznaczanie tylko w obszarze tekstu

Określa, czy zaznaczyć pole tekstowe, klikając tekst.

W obszarze pola tekstowego, który nie jest wypełniony tekstem, można zaznaczyć obiekt za polem tekstowym.

Ustawienia

Użyj pamięci podręcznej dla tła

Określa, czy używać pamięci podręcznej do wyświetlania obiektów na slajdzie wzorcowym. Przyspiesza to wyświetlanie. Usuń zaznaczenie opcji Użyj pamięci podręcznej dla tła, jeśli chcesz wyświetlać zmieniającą się zawartość na slajdzie wzorcowym.

Kopiuj przy przenoszeniu

Jeśli włączony, kopia jest tworzona podczas jednoczesnego przesunięcia obiektu i naciśnięcia klawisza . To samo zachowanie dotyczy rotacji i zmiany rozmiaru obiektu. Oryginalny obiekt pozostanie w swojej pozycji i rozmiarze.

Zawsze możliwe przenoszenie obiektów

Określa, że obiekty można przenosić za pomocą narzędzia Obróć. Jeśli opcja Zawsze możliwe przenoszenie obiektów nie jest zaznaczona, za pomocą narzędzia Obróć można tylko obracać obiekt.

Nie zniekształcaj obiektów na krzywej (tylko rysunki)

Utrzymuje względne odległości między punktami Béziera i w płaskich obiektach rysunkowych podczas zniekształcania obiektu.

Jednostka miary

Określa jednostkę miary dla prezentacji.

Tabulatory

Definiuje odstępy między tabulatorami.

Zgodność (ustawienia specyficzne dla dokumentu)

Prosimy o wsparcie!