Drukowanie

Określa ustawienia wydruku rysunku lub prezentacji.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Drukowanie.


Okno dialogowe opcji drukowania Impress

Drukowanie

Definiuje dodatkowe elementy, które mają być drukowane na marginesach stron.

Nazwa strony

Określa, czy ma być drukowana nazwa strony dokumentu.

Data

Określa, czy ma być drukowana bieżąca data.

Godzina

Określa, czy ma być drukowana bieżąca godzina.

Ukryte strony

Określa, czy mają być drukowane strony, które obecnie są oznaczone w prezentacji jako ukryte.

Jakość

Zobacz także Drukowanie czarno-białe.

Domyślnie

Określa, że dokument ma być drukowany w oryginalnych kolorach.

Skala szarości

Określa, że kolory mają być drukowane jako skala szarości.

Czarno-biały

Określa, że dokument ma być drukowany w czerni i bieli.

Opcje strony

Definiuje dodatkowe opcje drukowania stron.

Domyślnie

Określa, czy nie chcesz dalszego skalowania stron podczas wydruku.

Dopasuj do strony

Określa, czy obiekty wystające poza marginesy bieżącej drukarki mają być skalowane, tak aby zmieściły się na papierze umieszczonym w drukarce.

Strony sąsiadująco

Określa, że strony mają być drukowane w formie kafelek. Jeśli strony lub slajdy są mniejsze od kartki, to kilka stron lub slajdów zostanie wydrukowanych na jednej stronie.

Broszura

Wybranie opcji Broszura powoduje wydrukowanie dokumentu w formacie broszury. Można także określić, czy broszura ma zostać zadrukowana z przodu, z tyłu, czy z obu stron.

Przód

Wybranie opcji Przód powoduje zadrukowanie broszury z przodu.

Wstecz

Wybranie opcji Tył powoduje zadrukowanie broszury z tyłu.

Zasobnik papieru z ustawień drukarki

Określa, że ma zostać wykorzystywany zasobnik papieru określony w konfiguracji drukarki.

Prosimy o wsparcie!