Siatka

Definiuje ustawienia siatki dla tworzenia i przenoszenia obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Siatka.


Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Jeśli aktywowano siatkę przyciągania, ale chcesz przesuwać lub tworzyć pojedyncze obiekty bez ich ograniczania, przytrzymaj klawisz Shift, aby dezaktywować tę funkcję tak długo, jak to konieczne.

Rozdzielczość

Poziomo

Określa jednostki miary dla odstępów między punktami siatki na osi x.

Pionowo

Określa odstęp między punktami siatki na osi y w żądanej jednostce miary.

Podział

Poziomo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi x.

Pionowo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi y.

Synchronizuj osie

Określa, czy ustawienia bieżącej siatki mają być zmieniane symetrycznie. Przy takim ustawieniu rozdzielczość i podział osi x i y są takie same.

Przyciągaj

Do prowadnic

Po zwolnieniu myszy przyciąga krawędź przeciąganego obiektu do najbliższej prowadnicy.

Możesz także zdefiniować to ustawienie za pomocą funkcji , która jest dostępna na pasku Opcje w dokumencie prezentacji lub rysunku.

Do marginesów strony

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do najbliższego marginesu strony.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Do ramki obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do granicy najbliższego obiektu graficznego.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Do punktów obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do punktów najbliższego obiektu graficznego.

Ta opcja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kursor lub kontur obiektu graficznego znajduje się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Zakres przyciągania

Definiuje odległość przyciągania między wskaźnikiem myszy a konturem obiektu. LibreOffice Impress przyciąga do punktu, jeśli wskaźnik myszy znajduje się w odległości mniejszej niż określona w polu pokrętła Zakres przyciągania.

Ogranicz obiekty

Przy tworzeniu lub przenoszeniu

Określa, że podczas tworzenia lub przenoszenia obiektów ruch może się odbywać tylko w pionie, poziomie lub po przekątnej 45°. To ustawienie można tymczasowo wyłączyć, naciskając klawisz Shift.

Przedłuż krawędzie

Określa, że w wyniku naciśnięcia klawisza Shift przed zwolnieniem przycisku myszy, na bazie dłuższego boku prostokąta jest tworzony kwadrat. Dotyczy to także elips (na bazie najdłuższej średnicy elipsy tworzony jest okrąg). Kiedy pole Przedłuż krawędzie nie jest zaznaczone, kwadrat lub okrąg jest tworzony na bazie krótszego boku lub średnicy.

Przy obracaniu

Określa, że obiekty graficzne mogą być obracane tylko w obrębie kąta obrotu wybranego w formancie Podczas obracania. Jeśli chcesz obrócić obiekt poza zdefiniowany kąt, naciśnij klawisz Shift podczas obracania. Zwolnij klawisz po osiągnięciu żądanego kąta obrotu.

Redukcja punktów

Definiuje kąt redukcji punktów. W pracy z wielokątami może okazać się przydatna funkcja redukcji punktów edycyjnych.

Prosimy o wsparcie!