Siatka

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Aby wykonać tę operację...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.


Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Rozdzielczość

Poziomo

Określa jednostki miary dla odstępów między punktami siatki na osi x.

Pionowo

Określa odstęp między punktami siatki na osi y w żądanej jednostce miary.

Podział

Poziomo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi x.

Pionowo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi y.

Synchronizuj osie

Określa, czy ustawienia bieżącej siatki mają być zmieniane symetrycznie. Przy takim ustawieniu rozdzielczość i podział osi x i y są takie same.

Przyciągaj

To snap guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

You can also define this setting by using the icon, which is available in the Options bar in a presentation or drawing document.

Do marginesów strony

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Do ramki obiektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Kursor lub kontur obiektu graficznego musi znajdować się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Do punktów obiektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Ta opcja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kursor lub kontur obiektu graficznego znajduje się w zakresie przyciągania.

W prezentacji lub rysunku dostęp do tej funkcji zapewnia także ikona na pasku Opcje.

Zakres przyciągania

Definiuje odległość przyciągania między wskaźnikiem myszy a konturem obiektu. LibreOffice Impress przyciąga do punktu, jeśli wskaźnik myszy znajduje się w odległości mniejszej niż określona w polu pokrętła Zakres przyciągania.

Constrain Objects

Przy tworzeniu lub przenoszeniu

Określa, że podczas tworzenia lub przenoszenia obiektów ruch może się odbywać tylko w pionie, poziomie lub po przekątnej 45°. To ustawienie można tymczasowo wyłączyć, naciskając klawisz Shift.

Przedłuż krawędzie

Określa, że w wyniku naciśnięcia klawisza Shift przed zwolnieniem przycisku myszy, na bazie dłuższego boku prostokąta jest tworzony kwadrat. Dotyczy to także elips (na bazie najdłuższej średnicy elipsy tworzony jest okrąg). Kiedy pole Przedłuż krawędzie nie jest zaznaczone, kwadrat lub okrąg jest tworzony na bazie krótszego boku lub średnicy.

Przy obracaniu

Specifies that graphic objects can only be rotated within the rotation angle that you selected in the When rotating control. If you want to rotate an object outside the defined angle, press the Shift key when rotating. Release the key when the desired rotation angle is reached.

Redukcja punktów

Definiuje kąt redukcji punktów. W pracy z wielokątami może okazać się przydatna funkcja redukcji punktów edycyjnych.

Please support us!