Widok

Określa dostępne alternatywne tryby wyświetlania. Dobierając odpowiedni widok alternatywny, można przyspieszyć generowanie obrazów na ekranie podczas edycji prezentacji.

Impress View Options Dialog

Ekran

Widoczne linijki

Określa, czy na górze i po lewej stronie obszaru roboczego mają być wyświetlane linijki.

Prowadnice przy przesuwaniu

Specifies whether to display guides when moving an object.

LibreOffice tworzy prowadnice w postaci przerywanych kresek, wystające poza obramowanie wybranego obiektu i obejmujące cały obszar roboczy. Takie prowadnice pomagają w umiejscowieniu obiektu.

W prezentacji lub rysunku tę opcję można także włączyć, klikając ikonę o tej samej nazwie na pasku Opcje.

Punkty kontrolne w edytorze krzywych Béziera

Displays the control points of all Bézier points if you have previously selected a Bézier curve. If the All control points in Bézier editor option is not marked, only the control points of the selected Bézier points will be visible.

Kontury osobnych obiektów

LibreOffice wyświetla kontury każdego osobnego obiektu podczas jego przenoszenia. Opcja Kontury osobnych obiektów pozwala sprawdzić, czy między poszczególnymi obiektami a obiektami w pozycji docelowej zachodzą konflikty. Jeśli opcja Kontury osobnych obiektów nie jest zaznaczona, LibreOffice wyświetla tylko prostokątny kontur obejmujący wszystkie wybrane obiekty.

Please support us!