Widok

Określa dostępne alternatywne tryby wyświetlania. Dobierając odpowiedni widok alternatywny, można przyspieszyć generowanie obrazów na ekranie podczas edycji prezentacji.

Okno dialogowe opcji widoku Impress

Ekran

Widoczne linijki

Określa, czy na górze i po lewej stronie obszaru roboczego mają być wyświetlane linijki.

Prowadnice przy przesuwaniu

Określa, czy wyświetlać linie pomocnicze podczas przesuwania obiektu.

LibreOffice tworzy prowadnice w postaci przerywanych kresek, wystające poza obramowanie wybranego obiektu i obejmujące cały obszar roboczy. Takie prowadnice pomagają w umiejscowieniu obiektu.

W prezentacji lub rysunku tę opcję można także włączyć, klikając ikonę o tej samej nazwie na pasku Opcje.

Punkty kontrolne w edytorze krzywych Béziera

Wyświetla punkty kontrolne wszystkich punktów Béziera, jeśli wcześniej wybrano Krzywą Béziera . Jeśli opcja Wszystkie punkty kontrolne w edytorze krzywych Béziera nie jest zaznaczona, widoczne będą tylko punkty kontrolne wybranych punktów Béziera.

Kontury osobnych obiektów

LibreOffice wyświetla kontury każdego osobnego obiektu podczas jego przenoszenia. Opcja Kontury osobnych obiektów pozwala sprawdzić, czy między poszczególnymi obiektami a obiektami w pozycji docelowej zachodzą konflikty. Jeśli opcja Kontury osobnych obiektów nie jest zaznaczona, LibreOffice wyświetla tylko prostokątny kontur obejmujący wszystkie wybrane obiekty.

Prosimy o wsparcie!