LibreOffice Impress - opcje

Tutaj można zdefiniować ustawienia, dla nowo zapisanych prezentacji, takie jak zawartość slajdów, jednoski miary, czy i w jaki sposób ustawić wyrównanie, oraz to, czy notatki i materiały podręczne mają być zawsze drukowane.

Aby wykonać tę operację...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


Ogólne

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Widok

Określa dostępne alternatywne tryby wyświetlania. Dobierając odpowiedni widok alternatywny, można przyspieszyć generowanie obrazów na ekranie podczas edycji prezentacji.

Siatka

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Drukowanie

Określa ustawienia wydruku rysunku lub prezentacji.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!