LibreOffice Impress - opcje

Tutaj można zdefiniować ustawienia, dla nowo zapisanych prezentacji, takie jak zawartość slajdów, jednoski miary, czy i w jaki sposób ustawić wyrównanie, oraz to, czy notatki i materiały podręczne mają być zawsze drukowane.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress.


Ogólne

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Widok

Określa dostępne alternatywne tryby wyświetlania. Dobierając odpowiedni widok alternatywny, można przyspieszyć generowanie obrazów na ekranie podczas edycji prezentacji.

Siatka

Definiuje ustawienia siatki dla tworzenia i przenoszenia obiektów.

Drukowanie

Określa ustawienia wydruku rysunku lub prezentacji.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!