Domyślne

Określa domyślne ustawienia dla nowych arkuszy kalkulacyjnych.

Aby wykonać tę operację...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.


Nowe arkusze

Można ustawić liczbę arkuszy w nowych dokumentach i prefiks nazwy dla każdego z arkuszy.

Prosimy o wsparcie!