Domyślne

Określa domyślne ustawienia dla nowych arkuszy kalkulacyjnych.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Domyślne.


Nowe arkusze

Można ustawić liczbę arkuszy w nowych dokumentach i prefiks nazwy dla każdego z arkuszy.

Prosimy o wsparcie!