Drukowanie

Określa ustawienia drukarki dla druku arkuszy kalkulacyjnych.

Polecenie – LibreOffice Calc – Drukowanie umożliwia zdefiniowanie ustawień dla wszystkich arkuszy. Aby zdefiniować ustawienia tylko bieżącego dokumentu, wybierz polecenie Plik – Drukuj, a następnie kliknij przycisk Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


Strony

Nie drukuj pustych stron

Określa, że puste strony z komórkami bez zawartości i bez obiektów rysunkowych nie są drukowane. Atrybuty komórek, takie jak krawędzie lub kolory tła nie stanowią zawartości komórek. Puste strony nie są uwzględniane w numeracji stron.

Arkusze

Drukuj tylko zaznaczone arkusze

Określa, że drukowane są tylko wybrane arkusze, nawet jeśli w oknie dialogowym Plik - Drukuj wybrano pozycję "Wszystko". Jeśli w oknie dialogowym Plik - Drukuj wybrano zakres stron do drukowania, drukowane są tylko wybrane strony (arkusze).

Ikona wskazówki

To select multiple sheets, click on the sheet names on the bottom margin of the workspace while keeping the key pressed.


Please support us!