Zmiany

W oknie dialogowym Zmiany określone są różne opcje dotyczące oznaczania zmian zarejestrowanych w dokumencie.

Aby zarejestrować zmiany w swojej pracy, wybierz Edytuj - Śledź zmiany - Rejestruj.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Zmiany.


Definiowanie kolorów oznaczeń zmian

Definiuje kolory oznaczeń zarejestrowanych zmian. Wybranie pozycji "Według autora" powoduje, że program LibreOffice automatycznie ustawia kolor odpowiednio do autora, który wprowadzał zmiany.

Zmiany

Kolor oznaczania zmian zawartości komórek.

Usunięcia

Określa kolor oznaczania usunięć w dokumencie.

Wstawki

Określa kolor oznaczania wstawek w dokumencie.

Przeniesione wpisy

Określa kolor oznaczania przeniesień zawartości komórek.

Prosimy o wsparcie!