Zmiany

W oknie dialogowym Zmiany określone są różne opcje dotyczące oznaczania zmian zarejestrowanych w dokumencie.

To record changes to your work, choose Edit - Track Changes - Record.

Aby wykonać tę operację...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.


Definiowanie kolorów oznaczeń zmian

Definiuje kolory oznaczeń zarejestrowanych zmian. Wybranie pozycji "Według autora" powoduje, że program LibreOffice automatycznie ustawia kolor odpowiednio do autora, który wprowadzał zmiany.

Zmiany

Kolor oznaczania zmian zawartości komórek.

Usunięcia

Określa kolor oznaczania usunięć w dokumencie.

Wstawki

Określa kolor oznaczania wstawek w dokumencie.

Przeniesione wpisy

Określa kolor oznaczania przeniesień zawartości komórek.

Please support us!