Kopiuj listę

Umożliwia skopiowanie zaznaczonych komórek na listę sortowania.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Listy sortowania - przycisk Kopiuj.


Lista z

Wybierz opcję Wiersze lub Kolumny. Komórki niezawierające tekstu są ignorowane podczas kopiowania.

Wiersze

Wybranie opcji Wiersze umożliwia utworzenie podsumowania zawartości wybranych wierszy na liście.

Kolumny

Wybranie opcji Kolumny umożliwia utworzenie podsumowania zawartości wybranych kolumn na liście.

Prosimy o wsparcie!