Listy sortowania

Wszystkie listy zdefiniowane przez użytkownika są wyświetlane w oknie dialogowym Listy sortowania. Można także definiować i edytować własne listy. Jako lista sortowania może zostać użyty tylko tekst, a nie liczby.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Listy sortowania.


Listy

Wyświetla wszystkie dostępne listy. Listę można wybrać i edytować.

Pozycje

Wyświetla zawartość wybranej listy. Zawartość można edytować.

Kopiuj listę z

Definiuje arkusz kalkulacyjny i komórki do skopiowania w celu umieszczenia w polu Listy. Domyślnie wykorzystywany jest aktualnie wybrany zakres komórek arkusza kalkulacyjnego.

Kopiuj

Kopiuje zawartość komórek do pola Kopiuj listę z. Jeśli wybrano odwołanie do powiązanych wierszy i kolumn, po kliknięciu przycisku jest wyświetlane okno dialogowe Kopiuj listę. Za pomocą tego okna dialogowego można określić, czy odwołanie jest konwertowane na listy sortowania według kolumn, czy według wierszy.

Nowa/Odrzuć

Wprowadza zawartość nowej listy do pola Pozycje. Nazwa przycisku zmienia się z Nowa na Odrzuć i przycisk umożliwia teraz usunięcie nowej listy.

Dodaj/Modyfikuj

Dodaje nową listę do pola Listy. Aby można było dokonać edycji tej listy w polu Pozycje, przycisk zmienia nazwę z Dodaj na Modyfikuj; w ten sposób można dołączyć zmodyfikowaną listę.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Prosimy o wsparcie!