Ogólne

Definiuje ogólne ustawienia arkuszy kalkulacyjnych.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Ogólne.


Miara

Jednostka miary

Definiuje jednostkę miary stosowaną w arkuszach kalkulacyjnych.

Tabulatory

Definiuje odległość między tabulatorami.

Aktualizuj

Aktualizuj łącza podczas ładowania

warning

Ustawienia automatycznej aktualizacji łącz przechowywanych w dokumentach są ignorowane ze względów bezpieczeństwa. Aktualizacje łączy są zawsze ograniczone przez ustawienia bezpieczeństwa LibreOffice w - LibreOffice - Bezpieczeństwo.


Zawsze

Podczas ładowania dokumentu łącza są zawsze aktualizowane, ale tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w zaufanej lokalizacji lub poziom bezpieczeństwa jest ustawiony na Niski (niezalecany).

warning

To ustawienie jest traktowane jako Na żądanie, chyba że globalny poziom zabezpieczeń makr jest ustawiony na Niski w - LibreOffice - Bezpieczeństwo - Bezpieczeństwo makr... - Poziom bezpieczeństwa - Niski (niezalecany) lub dokument znajduje się w zaufanym miejscu określonym przez - LibreOffice - Bezpieczeństwo - Bezpieczeństwo makr... - Zaufani wydawcy - Zaufane lokalizacje plików.


Na żądanie

Łącza są uaktualniane podczas ładowania dokumentu tylko na żądanie.

Nigdy

Łącza nie są nigdy uaktualniane podczas ładowania dokumentu.

Ustawienia wejścia

Aby przenieść wybrane, naciśnij klawisz Enter

Określa kierunek ruchu kursora w arkuszu kalkulacyjnym po naciśnięciu klawisza Enter.

Aby przełączyć się do trybu edycji, naciśnij klawisz Enter

Określa zachowanie klawisza Enter w arkuszu kalkulacyjnym. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że Enter otwiera zawartość komórki do edycji.

Usuń zaznaczenie tej opcji, aby klawisz Enter wybrał komórkę poniżej bieżącej komórki.

tip

Jeśli zaznaczono jest zakres komórek, każde naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zaznaczenie następnej komórki w zakresie, zgodnie z kierunkiem wybranym w Naciśnij Enter, aby przenieść zaznaczenie. Dlatego włączenie obu opcji jest przydatne podczas sekwencyjnego wprowadzania wartości do zakresu komórek.


Rozszerz formatowanie

Określa, czy atrybuty formatowania wybranej komórki mają być automatycznie przenoszone na puste komórki sąsiadujące. Na przykład jeśli zawartość wybranej komórki ma atrybut "pogrubienie", atrybut ten będzie stosowany również do komórek sąsiadujących. Komórki z określonym formatem specjalnym nie podlegają modyfikacji w wyniku zastosowania tej funkcji. Zakres komórek objętych zmianą można wyświetlić, naciskając kombinację klawiszy + * (znak mnożenia na klawiaturze numerycznej). Format ma zastosowanie również do wszystkich nowych wartości wstawionych w tym zakresie. Dla komórek poza tym zakresem stosowane są zwykłe, domyślne ustawienia.

Rozszerz odwołania przy wstawianiu nowych kolumn/wierszy

Określa, czy odwołania mają być rozszerzane podczas wstawiania kolumn lub wierszy sąsiadujących z zakresem, dla którego już zdefiniowano odwołanie. Ta funkcja jest dostępna tylko dla zakresów odwołań, w których wstawiana jest kolumna lub wiersz, oryginalnie rozciągających się przynajmniej na odległość dwóch komórek w żądanym kierunku.

Przykład: Jeśli formuła odwołuje się do zakresu A1:B1, a użytkownik wstawia nową kolumnę po kolumnie B, odwołanie zostaje rozszerzone na zakres A1:C1. Jeśli formuła odwołuje się do zakresu A1:B1, a po wierszu 1 wstawiany jest nowy wiersz, odwołanie nie zostaje rozszerzone, ponieważ w kierunku pionowym zakres ma wysokość tylko jednej komórki.

Wstawienie wierszy lub kolumn wewnątrz zakresu, do którego odwołuje się kolumna, zawsze powoduje rozszerzenie odwołania.

Wyróżnij zaznaczenie w nagłówkach kolumn/wierszy

Określa, czy główki kolumn i wierszy mają być wyróżniane po zaznaczeniu tych kolumn lub wierszy.

Pokaż ostrzeżenie o nadpisaniu przy wklejaniu danych

Określa, że podczas wklejania komórek ze schowka do niepustego zakresu komórek jest wyświetlane ostrzeżenie.

Ustaw pozycję komórki z zaznaczeniem

Z ustawioną opcją, rozszerzenie zaznaczenia (za pomocą +Shift+w górę/w dół) przeskakuje na koniec zakresu w kolumnie, która została dodana jako ostatnia do początkowego zaznaczenia. Gdy opcja nie jest ustawiona, rozwijanie zaznaczenia (za pomocą +Shift +W dół/W górę) przeskakuje na koniec zakresu w kolumnie, w której rozpoczęto zaznaczanie zakresu komórek. To samo dotyczy oczywiście rozszerzania zaznaczenia w wierszach za pomocą +Shift+w lewo/w prawo.

Prosimy o wsparcie!