Ogólne

Definiuje ogólne ustawienia arkuszy kalkulacyjnych.

Aby wykonać tę operację...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Miara

Jednostka miary

Definiuje jednostkę miary stosowaną w arkuszach kalkulacyjnych.

Tabulatory

Definiuje odległość między tabulatorami.

Aktualizuj

Aktualizuj łącza podczas ładowania

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Zawsze

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Na żądanie

Łącza są uaktualniane podczas ładowania dokumentu tylko na żądanie.

Nigdy

Łącza nie są nigdy uaktualniane podczas ładowania dokumentu.

Ustawienia wejścia

Aby przenieść wybrane, naciśnij klawisz Enter

Określa kierunek ruchu kursora w arkuszu kalkulacyjnym po naciśnięciu klawisza Enter.

Aby przełączyć się do trybu edycji, naciśnij klawisz Enter

Determines the behavior of the Enter key in a spreadsheet. Checking this option causes Enter to open cell contents for editing.

Uncheck this option to make the Enter key select the cell below the current cell.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed will select the next cell inside the range. Hence, enabling this option is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Rozszerz formatowanie

Określa, czy atrybuty formatowania wybranej komórki mają być automatycznie przenoszone na puste komórki sąsiadujące. Na przykład jeśli zawartość wybranej komórki ma atrybut "pogrubienie", atrybut ten będzie stosowany również do komórek sąsiadujących. Komórki z określonym formatem specjalnym nie podlegają modyfikacji w wyniku zastosowania tej funkcji. Zakres komórek objętych zmianą można wyświetlić, naciskając kombinację klawiszy + * (znak mnożenia na klawiaturze numerycznej). Format ma zastosowanie również do wszystkich nowych wartości wstawionych w tym zakresie. Dla komórek poza tym zakresem stosowane są zwykłe, domyślne ustawienia.

Rozszerz odwołania przy wstawianiu nowych kolumn/wierszy

Określa, czy odwołania mają być rozszerzane podczas wstawiania kolumn lub wierszy sąsiadujących z zakresem, dla którego już zdefiniowano odwołanie. Ta funkcja jest dostępna tylko dla zakresów odwołań, w których wstawiana jest kolumna lub wiersz, oryginalnie rozciągających się przynajmniej na odległość dwóch komórek w żądanym kierunku.

Przykład: Jeśli formuła odwołuje się do zakresu A1:B1, a użytkownik wstawia nową kolumnę po kolumnie B, odwołanie zostaje rozszerzone na zakres A1:C1. Jeśli formuła odwołuje się do zakresu A1:B1, a po wierszu 1 wstawiany jest nowy wiersz, odwołanie nie zostaje rozszerzone, ponieważ w kierunku pionowym zakres ma wysokość tylko jednej komórki.

Wstawienie wierszy lub kolumn wewnątrz zakresu, do którego odwołuje się kolumna, zawsze powoduje rozszerzenie odwołania.

Wyróżnij zaznaczenie w nagłówkach kolumn/wierszy

Określa, czy nagłówki kolumn i wierszy mają być wyróżniane po zaznaczeniu tych kolumn lub wierszy.

Do sformatowania tekstu użyj metryki drukarki

Określa, że podczas drukowania i formatowania dokumentu na ekranie są stosowane jednostki drukarki. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, na potrzeby wyświetlania na ekranie i drukowania jest stosowany układ niezależny od drukarki.

Pokaż ostrzeżenie o nadpisaniu przy wklejaniu danych

Określa, że podczas wklejania komórek ze schowka do niepustego zakresu komórek jest wyświetlane ostrzeżenie.

Ustaw pozycję komórki z zaznaczeniem

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Please support us!