LibreOffice Calc - opcje

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

Aby wykonać tę operację...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Ogólne

Definiuje ogólne ustawienia arkuszy kalkulacyjnych.

Domyślne

Określa domyślne ustawienia dla nowych arkuszy kalkulacyjnych.

Widok

Określa, które elementy programu LibreOffice Calc są wyświetlane. Można również włączyć lub wyłączyć wyświetlanie oznaczeń wartości w tabelach.

Oblicz

Określa ustawienia obliczania w arkuszach kalkulacyjnych.. Definiuje sposób obsługi w arkuszu kalkulacyjnym odwołań iteracyjnych, ustawień daty, liczby miejsc dziesiętnych oraz rozróżniania wielkości liter podczas przeszukiwania arkuszy.

Formuła

Określa opcje składni formuły i ładowania LibreOffice Calc.

Listy sortowania

Wszystkie listy zdefiniowane przez użytkownika są wyświetlane w oknie dialogowym Listy sortowania. Można także definiować i edytować własne listy. Jako lista sortowania może zostać użyty tylko tekst, a nie liczby.

Zmiany

W oknie dialogowym Zmiany określone są różne opcje dotyczące oznaczania zmian zarejestrowanych w dokumencie.

Zgodność

Określa opcje zgodności programu LibreOffice Calc.

Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Drukowanie

Określa ustawienia drukarki dla druku arkuszy kalkulacyjnych.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!