Tło

Określa tło dla dokumentów HTML. Tło jest ważne zarówno dla nowych dokumentów HTML, jak i tych, które ładujesz, o ile nie mają one zdefiniowanego własnego tła.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument HTML, wybierz - LibreOffice Writer/Web - Tło.


Kliknij kolor. Kliknij przycisk Brak, aby usunąć kolor tła.

Prosimy o wsparcie!