Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Siatka.


Siatka

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Siatka widoczna

Określa, czy wyświetlać siatkę.

Rozdzielczość

Poziomo

Określa jednostki miary dla odstępów między punktami siatki na osi x.

Pionowo

Określa odstęp między punktami siatki na osi y w żądanej jednostce miary.

Podział

Poziomo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi x.

Pionowo

Określa liczbę punktów pośrednich na osi y.

Synchronizuj osie

Określa, czy ustawienia bieżącej siatki mają być zmieniane symetrycznie. Przy takim ustawieniu rozdzielczość i podział osi x i y są takie same.

Ustaw kolor siatki w menu – LibreOffice – Kolory aplikacji.

Prosimy o wsparcie!