LibreOffice Writer/Web - opcje

Najważniejsze ustawienia dla dokumentów LibreOffice zapisanych w formacie HTML.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument HTML, wybierz - LibreOffice Writer/Web.


Widok

Domyślne ustawienia dotyczące wyświetlania obiektów w twoich dokumentach tekstowych zawiera także domyślne ustawienia elementów okna.

Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Drukowanie

Ustawienia drukowania w dokumentach tekstowych i HTML.

Tabela

Ustawienia atrybutów tabel zawartych w dokumentach tekstowych.

Tło

Określa tło dla dokumentów HTML. Tło jest ważne zarówno dla nowych dokumentów HTML, jak i tych, które ładujesz, o ile nie mają one zdefiniowanego własnego tła.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!