LibreOffice Writer/Web - opcje

Najważniejsze ustawienia dla dokumentów LibreOffice zapisanych w formacie HTML.

Aby wykonać tę operację...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Widok

Domyślne ustawienia dotyczące wyświetlania obiektów w twoich dokumentach tekstowych zawiera także domyślne ustawienia elementów okna.

Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Drukowanie

Ustawienia drukowania w dokumentach tekstowych i HTML.

Tabela

Ustawienia atrybutów tabel zawartych w dokumentach tekstowych.

Tło

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!