Autopodpis

Określa ustawienia podpisów, które są dodawane automatycznie do wstawianych obiektów.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Dodaj podpisy automatycznie podczas wstawiania

Sprawdza typ obiektu, dla którego mają obowiązywać ustawienia autopodpisu.

Podpis

Określa opcje, jakie mają zostać zastosowane dla wybranego typu obiektu. Są to opcje takie, jak te w menu Wstaw - Podpis dostępnym po wybraniu obiektu. Pod ustawieniami można zobaczyć podgląd kategorii obiektu wraz z typem numerowania.

Kategoria

Określa kategorię wybranego obiektu.

Numeracja

Określa wymagany typ numeracji.

Separator

Definiuje znak, jaki ma być wyświetlany po numerze na poziomie nagłówka lub rozdziału.

Stanowisko

Określa pozycję podpisu względem obiektu.

Numeracja podpisów wg rozdziałów

Poziom

Określa poziomy nagłówków lub rozdziałów, na których numerowanie ma się rozpocząć.

Separator

Definiuje znak, jaki ma być wyświetlany po numerze na poziomie nagłówka lub rozdziału.

Kategoria i format ramki

Styl znaku

Specifies the character style of the caption paragraph.

Zastosuj krawędź i cień

Stosuje obramowanie i cień obiektu do ramki podpisu.

Please support us!