Ogólne

Główne ustawienia dotyczące dokumentów tekstowych.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Ogólne.


Aktualizuj

Aktualizuj łącza podczas ładowania

warning

Ustawienia automatycznej aktualizacji łącz przechowywanych w dokumentach są ignorowane ze względów bezpieczeństwa. Aktualizacje łączy są zawsze ograniczone przez ustawienia bezpieczeństwa LibreOffice w - LibreOffice - Bezpieczeństwo.


Zawsze

Podczas ładowania dokumentu łącza są zawsze aktualizowane, ale tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w zaufanej lokalizacji lub poziom bezpieczeństwa jest ustawiony na Niski (niezalecany).

warning

To ustawienie jest traktowane jako Na żądanie, chyba że globalny poziom zabezpieczeń makr jest ustawiony na Niski w - LibreOffice - Bezpieczeństwo - Bezpieczeństwo makr... - Poziom bezpieczeństwa - Niski (niezalecany) lub dokument znajduje się w zaufanym miejscu określonym przez - LibreOffice - Bezpieczeństwo - Bezpieczeństwo makr... - Zaufani wydawcy - Zaufane lokalizacje plików.


Na żądanie

Łącza są uaktualniane podczas ładowania dokumentu tylko na żądanie.

Nigdy

Łącza nie są nigdy uaktualniane podczas ładowania dokumentu.

Automatycznie

Pola

Zawartość wszystkich pól jest uaktualniana automatycznie za każdym razem, gdy następuje odświeżenie zawartości ekranu. Nawet jeśli to pole nie jest zaznaczone, niektóre pola są uaktualniane za każdym razem, gdy zachodzi pewien warunek. W następującej tabeli wymieniono pola, które są uaktualniane bez względu na stan tego pola wyboru.

Warunek

Automatycznie uaktualniane pola

Wydruk dokumentu (także eksport do formatu PDF)

Autor, Nadawca, Nagłówek, Data, Godzina, Odwołania, Ostatnio wydrukowano

Ponowne załadowanie dokumentu

Autor, Nadawca, Nagłówek, Data, Godzina

Zapisanie dokumentu

Nazwa pliku, Statystyka, Numer dokumentu, Czas edycji, Zmodyfikowano

Edycja wiersza tekstu, w którym znajduje się pole

Autor, Nadawca, Nagłówek, Data, Godzina

Ręczna modyfikacja zmiennej

Tekst warunkowy, Tekst ukryty, Akapit ukryty, Zmienne, pole DDE

Wyłączenie opcji "stała treść"

Autor, Nadawca, wszystkie pola z informacjami o dokumencie

Zmiana liczby stron

Strona


Wykresy

Określa, czy wykresy mają być automatycznie uaktualniane. Każdorazowo, gdy wartość komórki tabeli w programie Writer ulegnie zmianie i kursor zostanie z tej komórki usunięty, wykres, który pobiera dane z tej komórki zostanie zaktualizowany.

Ustawienia

Jednostka miary

Określa jednostkę miary dla dokumentów tekstowych.

Tabulatory

Określa odstępy między poszczególnymi tabulatorami. Odstępy są oznaczone na linijce poziomej.

Włącz jednostkę znaku

Kiedy ta opcja jest włączona, jednostkami miary wcięć i odstępów na karcie Format - Akapit - Wcięcia i odstępy będzie znak (ch) i wiersz.

Użyj trybu strony pokratkowanej dla siatki tekstu

Kiedy opcja jest włączona, siatka tekstu będzie wyglądać jak strona pokratkowana. Strona pokratkowana jest rodzajem układu strony, który jest używany do nauki studentów pisania artykułów w Chinach i Japonii.

Licznik słów

Dodatkowe separatory

Określa znaki, które są uważane jako separatory słów podczas liczenia słów, poza dodatkowymi spacjami, tabulatorami, przełamaniami wiersza i akapitu.

Pokaż liczbę stron standardowych

Redaktorzy i wydawcy często definiują „standardową” stronę jako zawierającą określoną liczbę znaków lub słów. Zaznacz to pole, aby umożliwić szybkie obliczenie liczby tych stron.

Znaki na stronę standardową

Ustaw liczbę znaków dla strony standardowej.

Prosimy o wsparcie!