Ogólne

Główne ustawienia dotyczące dokumentów tekstowych.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - General.


Aktualizuj

Aktualizuj łącza podczas ładowania

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Zawsze

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Na żądanie

Łącza są uaktualniane podczas ładowania dokumentu tylko na żądanie.

Nigdy

Łącza nie są nigdy uaktualniane podczas ładowania dokumentu.

Automatycznie

Pola

Zawartość wszystkich pól jest uaktualniana automatycznie za każdym razem, gdy następuje odświeżenie zawartości ekranu. Nawet jeśli to pole nie jest zaznaczone, niektóre pola są uaktualniane za każdym razem, gdy zachodzi pewien warunek. W następującej tabeli wymieniono pola, które są uaktualniane bez względu na stan tego pola wyboru.

Warunek

Automatycznie uaktualniane pola

Wydruk dokumentu (także eksport do formatu PDF)

Autor, Nadawca, Rozdział, Data, Godzina, Odwołania, Ostatnio wydrukowany

Ponowne załadowanie dokumentu

Autor, Nadawca, Rozdział, Data, Godzina

Zapisanie dokumentu

Nazwa pliku, Statystyka, Numer dokumentu, Czas edycji, Zmodyfikowano

Edycja wiersza tekstu, w którym znajduje się pole

Autor, Nadawca, Rozdział, Data, Godzina

Ręczna modyfikacja zmiennej

Tekst warunkowy, Tekst ukryty, Akapit ukryty, Zmienne, pole DDE

Wyłączenie opcji "stała treść"

Autor, Nadawca, wszystkie pola z informacjami o dokumencie

Zmiana liczby stron

Strona


Wykresy

Określa, czy wykresy mają być automatycznie uaktualniane. Każdorazowo, gdy wartość komórki tabeli w programie Writer ulegnie zmianie i kursor zostanie z tej komórki usunięty, wykres, który pobiera dane z tej komórki zostanie zaktualizowany.

Ustawienia

Jednostka miary

Specifies the unit of measurement for text documents.

Tabulatory

Określa odstępy między poszczególnymi tabulatorami. Odstępy są oznaczone na linijce poziomej.

Włącz jednostkę znaku

Kiedy ta opcja jest włączona, jednostkami miary wcięć i odstępów na karcie Format - Akapit - Wcięcia i odstępy będzie znak (ch) i wiersz.

Użyj trybu strony pokratkowanej dla siatki tekstu

Kiedy opcja jest włączona, siatka tekstu będzie wyglądać jak strona pokratkowana. Strona pokratkowana jest rodzajem układu strony, który jest używany do nauki studentów pisania artykułów w Chinach i Japonii.

Licznik słów

Dodatkowe separatory

Określa znaki, które są uważane jako separatory słów podczas liczenia słów, poza dodatkowymi spacjami, tabulatorami, przełamaniami wiersza i akapitu.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allow quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Please support us!