Zmiany

Ustawienia wyglądu zmian zarejestrowanych w dokumencie.

Aby rejestrować lub wyświetlać zmiany w dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym, wybierz Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj lub Edycja - Śledź zmiany - Pokaż.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Zmiany.


Wyświetlenie tekstu

Definiuje ustawienia wyświetlania zarejestrowanych zmian. Wybierz typ zmiany oraz określ odpowiedni atrybut i kolor wyświetlania. W polu podglądu jest widoczny efekt wybranych opcji wyświetlania.

Wstawki / atrybuty

Określa sposób oznaczania zmian polegających na wstawieniu tekstu.

Usunięcia / atrybuty

Określa sposób wyświetlania zmian polegających na usunięciu tekstu. W przypadku rejestrowania usunięć tekstu usunięty tekst jest oznaczany wybranym atrybutem (np. przekreśleniem), ale nie znika z dokumentu.

Zmienione atrybuty / atrybuty

Określa sposób oznaczania zmian atrybutów w dokumencie. Dotyczy to zmian takich, jak: pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie tekstu.

Kolor

Można wybrać kolor określający każdy typ rejestrowanych zmian. W przypadku wybrania pozycji "Według autora" LibreOffice automatycznie określa kolor w zależności od autora zmian.

Zmienione wiersze

Można określić, aby na lewym lub prawym marginesie strony wyświetlana była linia wskazująca, które wiersze tekstu zostały zmienione.

Zaznaczenie

Określa, czy zmienione wiersze są oznaczone, oraz sposób ich oznaczenia. Oznaczenia można tak ustawić, aby były wyświetlane zawsze na lewym lub prawym marginesie albo inaczej na parzystych i nieparzystych stronach.

Kolor

Określa kolor oznaczania zmienionych wierszy tekstu.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!