Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Display formatting

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

Koniec akapitu

Określa, czy mają być wyświetlane separatory akapitów. Separatory akapitów zawierają także informacje o formatowaniu akapitu.

Łączniki miękkie

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Spacje

Określa, czy każda spacja ma być wyświetlana w tekście w postaci kropki.

Spacje nierozdzielające

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Tabulatory

Określa, czy tabulatory mają być wyświetlane w postaci małych strzałek.

Podziały

Wyświetla wszystkie podziały wiersza wstawione za pomocą kombinacji klawiszy Shift + Enter. Wstawienie takiego podziału powoduje przejście do nowego wiersza, ale nie rozpoczęcie nowego akapitu.

Hidden characters

Displays text that uses the character format "hidden", when View - Formatting Marks is enabled.

Bookmarks

Specifies that bookmark indicators are shown. | indicates the position of a point bookmark. [ ] indicates the start and end of a bookmark on a text range.

warning

The following controls appear only for Writer documents, not for HTML documents.


Protected Areas

Enable cursor

Określa, że kursor można ustawić w obszarze chronionym, ale nie można tam wprowadzać żadnych zmian.

Direct cursor

Definiuje wszystkie właściwości kursora bezpośredniego.

Kursor bezpośredni

Aktywuje kursor bezpośredni. Można go także aktywować klikając ikonę Przełącz tryb kursora bezpośredniego na pasku narzędziowym, lub wybierając polecenie Edycja - Tryb kursora bezpośredniego w dokumencie tekstowym.

Insert

Określa opcje wstawiania dla kursora bezpośredniego. Kliknięcie dowolnej pozycji w dokumencie tekstowym umożliwia napisanie lub wstawienie nowego akapitu dokładnie we wskazanej pozycji. Właściwości tego akapitu zależą od wybranej opcji. Dostępne są następujące opcje:

Tabulatory

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego do nowego akapitu jest dodawanych tyle akapitów, ile potrzeba do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Tabulatory i spacje

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego w nowym akapicie wstawiana jest odpowiednia liczba tabulatorów i spacji wymaganych do osiągnięcia klikniętej pozycji.

Spaces

When the direct cursor is used, spaces are added in the new paragraph until the clicked position is reached.

Lewy margines akapitu

W przypadku korzystania z kursora bezpośredniego pozycja lewego wcięcia akapitu w poziomie zależy od miejsca, w którym kliknięto myszą. Akapit jest wyrównany do lewej strony.

Wyrównanie akapitu

Określa wyrównanie akapitu w przypadku użycia kursora bezpośredniego. W zależności od miejsca kliknięcia myszą akapit jest wyrównywany do lewej, do środka lub do prawej. Przed kliknięciem z kursora myszy (z wyświetlonym trójkątem) można odczytać ustawione wyrównanie.

note

Wszystkie opcje wstawiania zależą od bieżącego akapitu wygenerowanego z użyciem kursora bezpośredniego.


Please support us!