Czcionki podstawowe

Określa ustawienia czcionek podstawowych w dokumentach.

Czcionki podstawowe dla języków azjatyckich i języków o złożonym układzie tekstu można zmienić również wtedy, gdy uaktywniono obsługę takich języków, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Te ustawienia określają czcionki podstawowe wstępnie zdefiniowanych szablonów. Można również zmodyfikować lub dostosować domyślne szablony tekstowe.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Czcionki podstawowe

Domyślnie

Określa czcionkę, jaka ma być stosowana w domyślnym stylu akapitu. Czcionka stylu domyślnego jest stosowana w niemal wszystkich stylach akapitów, chyba że w stylu jawnie zdefiniowano inną czcionkę.

Rozmiar

Określa rozmiar czcionki.

Nagłówek

Określa czcionkę, która będzie użyta przy wyświetlaniu nagłówków.

Lista

Określa czcionki list i akapitów numerowanych, a także wszystkich stylów pochodnych.

Wybranie w celu sformatowania akapitu dokumentu tekstowego z użyciem numerowania lub punktorów powoduje automatyczne przypisanie tych stylów akapitu.

Podpis

Określa czcionkę stosowaną w podpisach obrazów i tabel.

Indeks

Określa czcionkę indeksów, indeksów alfabetycznych i spisów treści.

Standardowy

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Please support us!