Czcionki podstawowe

Określa ustawienia czcionek podstawowych w dokumentach.

Czcionki podstawowe dla języków azjatyckich i języków o złożonym układzie tekstu można zmienić również wtedy, gdy uaktywniono obsługę takich języków, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Te ustawienia określają podstawowe czcionki dla predefiniowanych szablonów. Możesz także modyfikować lub dostosowywać domyślne szablony tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Czcionki podstawowe (zachodnie).

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Czcionki podstawowe (azjatyckie). Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.


Czcionki podstawowe

Domyślnie

Określa czcionkę, jaka ma być stosowana w domyślnym stylu akapitu. Czcionka stylu domyślnego jest stosowana w niemal wszystkich stylach akapitu, chyba że w stylu jawnie zdefiniowano inną czcionkę.

Rozmiar

Określa rozmiar czcionki.

Nagłówek

Określa czcionkę, która będzie użyta przy wyświetlaniu nagłówków.

Lista

Określa czcionkę i rozmiar czcionki dla stylu akapitu Lista, który jest dziedziczony przez wszystkie pochodne style akapitu.

Gdy wybierzesz , aby sformatować akapit z numerami lub znakami wypunktowania w dokumencie tekstowym, program automatycznie przypisuje te style akapitu.

Podpis

Określa czcionkę stosowaną w podpisach obrazów i tabel.

Indeks

Określa czcionkę indeksów, indeksów alfabetycznych i spisów treści.

Standardowy

Resetuje wartości widoczne w oknie dialogowym z powrotem do domyślnych wartości instalacyjnych.

warning

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Prosimy o wsparcie!