Czcionki podstawowe

Określa ustawienia czcionek podstawowych w dokumentach.

Czcionki podstawowe dla języków azjatyckich i języków o złożonym układzie tekstu można zmienić również wtedy, gdy uaktywniono obsługę takich języków, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


Czcionki podstawowe

Domyślnie

Określa czcionkę, jaka ma być stosowana w domyślnym stylu akapitu. Czcionka stylu domyślnego jest stosowana w niemal wszystkich stylach akapitów, chyba że w stylu jawnie zdefiniowano inną czcionkę.

Rozmiar

Określa rozmiar czcionki.

Nagłówek

Określa czcionkę, która będzie użyta przy wyświetlaniu nagłówków.

Lista

Specifies the font and font size for the List paragraph style, which is inherited by all derived paragraph styles.

When you choose to format a paragraph with numbers or bullets in a text document, the program assigns these Paragraph Styles automatically.

Podpis

Określa czcionkę stosowaną w podpisach obrazów i tabel.

Indeks

Określa czcionkę indeksów, indeksów alfabetycznych i spisów treści.

Standardowy

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Prosimy o wsparcie!