Opcje programu LibreOffice Writer

Ustawienia te wpływają na zachowanie dokumentów tekstowych utworzonych w LibreOffice . Istnieje również możliwość przypisania ustawień wybranemu dokumentowi. Ustawienia globalne zostaną automatycznie zapisane.

Aby wykonać tę operację...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


Ogólne

Główne ustawienia dotyczące dokumentów tekstowych.

Widok

Domyślne ustawienia dotyczące wyświetlania obiektów w twoich dokumentach tekstowych zawiera także domyślne ustawienia elementów okna.

Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Czcionki podstawowe (zachodnie)

Ustawienia dla czcionek podstawowych(zachodnich).

Czcionki podstawowe (azjatyckie)

Określa ustawienia podstawowych czcionek azjatyckich, jeśli uaktywniono obsługę języka azjatyckiego, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Czcionki podstawowe (CTL)

Określa ustawienia podstawowych czcionek dla języków o złożonym układzie tekstu, jeśli uaktywniono obsługę takich języków, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Drukowanie

Ustawienia drukowania w dokumentach tekstowych i HTML.

Tabela

Ustawienia atrybutów tabel zawartych w dokumentach tekstowych.

Zmiany

Ustawienia wyglądu zmian zarejestrowanych w dokumencie.

Zgodność

Ustawienia kompatybilności w dokumentach tekstowych. Opcje te pozwolą dostosować do własnych potrzeb importowanie dokumentów Microsoft Word w programie LibreOffice.

Autopodpis

Określa ustawienia podpisów, które są dodawane automatycznie do wstawianych obiektów.

Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

Please support us!