Opcje programu LibreOffice Writer

Ustawienia te wpływają na zachowanie dokumentów tekstowych utworzonych w LibreOffice. Istnieje również możliwość przypisania ustawień wybranemu dokumentowi. Ustawienia globalne zostaną automatycznie zapisane.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer.


Ogólne

Główne ustawienia dotyczące dokumentów tekstowych.

Widok

Domyślne ustawienia dotyczące wyświetlania obiektów w twoich dokumentach tekstowych zawiera także domyślne ustawienia elementów okna.

Pomoc w formatowaniu

Ustawienia niektórych znaków w dokumentach HTML i tekstowych, wyświetlanych w LibreOffice.

Siatka

Ustawienia siatki w twoich dokumentach. Siatka pomoże Ci w ustawieniu dokładnej pozycji obiektów w dokumencie. Możesz także ustawić "przyciąganie do siatki".

Czcionki podstawowe (zachodnie)

Ustawienia dla czcionek podstawowych(zachodnich).

Czcionki podstawowe (azjatyckie)

Określa ustawienia podstawowych czcionek azjatyckich, jeśli uaktywniono obsługę języka azjatyckiego, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Czcionki podstawowe (CTL)

Określa ustawienia podstawowych czcionek dla języków o złożonym układzie tekstu, jeśli uaktywniono obsługę takich języków, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Drukowanie

Ustawienia drukowania w dokumentach tekstowych i HTML.

Tabela

Ustawienia atrybutów tabel zawartych w dokumentach tekstowych.

Zmiany

Ustawienia wyglądu zmian zarejestrowanych w dokumencie.

Zgodność

Ustawienia kompatybilności w dokumentach tekstowych. Opcje te pozwolą dostosować do własnych potrzeb importowanie dokumentów Microsoft Word w programie LibreOffice.

Autopodpis

Określa ustawienia podpisów, które są dodawane automatycznie do wstawianych obiektów.

Korespondencja seryjna e-mail

Określa informacje o użytkowniku i ustawienia serwera podczas wysyłania listów seryjnych jako wiadomości e-mail.

Prosimy o wsparcie!