Bezpieczeńswo

Definiuje opcje bezpieczeństwa dotyczące zapisywania dokumentów, połączeń z siecią internetową oraz otwieraniem dokumentów zawierających makra.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - Security.


Options Security Dialog Image

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Security Options and Warnings

Opens the "Security Options and Warnings" dialog.

Hasła połączeń z siecią Web

Istnieje możliwość wprowadzenia hasła głównego, które zapewnia łatwy dostęp do witryn wymagających podania nazwy użytkownika i hasła.

Persistently save passwords for web connections

W przypadku włączenia tej opcji oprogramowanie LibreOffice będzie pamiętać wszystkie hasła używane do uzyskiwania dostępu do plików z serwerów sieci Web. Hasła te będą przechowywane w bezpieczny sposób. Hasła z listy można będzie pobrać po wprowadzeniu hasła głównego.

Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Master Password

Otwiera okno dialogowe Wprowadź hasło główne.

Połączenia

Wyświetla monit o podanie hasła głównego. Jeśli wprowadzone hasło główne jest poprawne, powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisane informacje dotyczące połączenia z siecią Web.

W oknie dialogowym Zapisane informacje dotyczące połączenia z siecią Web jest wyświetlana lista wprowadzonych poprzednio stron sieci Web i nazw użytkowników. W razie potrzeby żądane wpisy można usunąć z listy po uprzednim ich zaznaczeniu. Po zaznaczeniu wpisu można sprawdzić, jakie hasło jest z nim powiązane.

Bezpieczeństwo makr

Dostosuj poziom bezpieczeństwa wykonywania makr i określ zaufanych autorów makr.

Bezpieczeństwo makr

Opens the Macro Security dialog.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Please support us!