Bezpieczeńswo

Definiuje opcje bezpieczeństwa dotyczące zapisywania dokumentów, połączeń z siecią internetową oraz otwieraniem dokumentów zawierających makra.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Bezpieczeństwo.


Obraz okna dialogowego opcji bezpieczeństwa

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Opcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Otwiera okno dialogowe "Opcje i ostrzeżenia bezpieczeństwa.

Hasła połączeń z siecią Web

Istnieje możliwość wprowadzenia hasła głównego, które zapewnia łatwy dostęp do witryn wymagających podania nazwy użytkownika i hasła.

Trwale zapisuj hasła do połączeń internetowych

W przypadku włączenia tej opcji oprogramowanie LibreOffice będzie pamiętać wszystkie hasła używane do uzyskiwania dostępu do plików z serwerów sieci Web. Hasła te będą przechowywane w bezpieczny sposób. Hasła z listy można będzie pobrać po wprowadzeniu hasła głównego.

Ikona ostrzeżenia

Stare konfiguracje mogą zawierać słabo zaszyfrowane hasła, w takim przypadku pasek informacyjny jest wyświetlany, gdy aplikacja zaczyna monitować o ponowne wprowadzenie hasła głównego w celu ponownego zapisania hasła z silniejszym szyfrowaniem.


Chronione hasłem głównym (zalecane)

Zaznacz, aby włączyć ochronę haseł wszystkich połączeń za pomocą hasła głównego.

Hasło główne

Otwiera okno dialogowe Wprowadź hasło główne.

Połączenia

Wyświetla monit o podanie hasła głównego. Jeśli wprowadzone hasło główne jest poprawne, powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisane informacje dotyczące połączenia z siecią Web.

W oknie dialogowym Zapisane informacje dotyczące połączenia z siecią Web jest wyświetlana lista wprowadzonych poprzednio stron sieci Web i nazw użytkowników. W razie potrzeby żądane wpisy można usunąć z listy po uprzednim ich zaznaczeniu. Po zaznaczeniu wpisu można sprawdzić, jakie hasło jest z nim powiązane.

Bezpieczeństwo makr

Dostosuj poziom bezpieczeństwa wykonywania makr i określ zaufanych autorów makr.

Bezpieczeństwo makr

Otwiera okno dialogowe Bezpieczeństwo makr.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Prosimy o wsparcie!