Opcje internetowe

Specifies Internet settings.

Aby wykonać tę operację...

Choose - Internet.


Proxy

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!