Proxy

Jeśli potrzebujesz, możesz ręcznie ustawić adresy Serwerów Proxy .

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Internet - Serwer proxy.


warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Ustawienia

Ustawienia dla serwera proxy.

Serwer proxy

Określa typ definicji serwera proxy.

Brak

Dostęp do Internetu bez serwera proxy. Połączenie z dostawcą internetu odbywa się bezpośrednio bez serwera proxy.

Ręcznie

Pozwala ręcznie wpisać ustawienia serwera proxy. Podaj odpowiednie ustawienia. W razie wątpliwości zapytaj administratora sieci.

Ikona wskazówki

Wpisz nazwę serwera bez nazwy protokołu. Na przykład wpisz www.example.com, a nie http://www.example.com.


Systemowe

W systemach Windows lub Uniksach korzystających z Gnome, opcja ta wymusza na LibreOffice korzystanie z ustawień systemowych. By ją uaktywnić zrestartuj LibreOffice.

Serwer proxy HTTP

Wpisz adres serwera Proxy dla usługi HTTP. Po prawej stronie wpisz numer portu.

Serwer proxy HTTPS

Wpisz nazwę serwera proxy dla HTTPS. W polu po prawej stronie wprowadź numer portu.

Bez serwera proxy

Podaj adresy serwerów, dla których nie chcesz używać usługi proxy. Oddziel je średnikiem. Najczęściej będą to serwery z twojej sieci lokalnej, lub serwery, na których udostępniono dźwięk i obraz w technologii streaming.

Możesz także w adresie wykorzystywać gwiazdkę, by ustawić host lub całą domenę. Na przykład, wpisz *.sun.com by nie używać proxy w całej domenie sun.com.

Wpisz odpowiedni numer portu dla danego serwera proxy. Maksymalna wartość to 65535.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!