Opcje ładowania/zapisywania

Ogólne ustawienia dotyczące ładowania/zapisywania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Ładowanie i zapisywanie.


Ogólne

W sekcji Ogólne możesz wybrać domyślne ustawienia zapisywania dokumentów i wybrać domyślne formaty plików.

Właściwości VBA

Definiuje ogólne właściwości ładowania i zapisywania dokumentów pakietu Microsoft Office, które zawierają kod VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Określa ustawienia importowania i eksportowania Microsoft Office i innych dokumentów.

Zgodność z formatem HTML

Ustawienia dla stron HTML.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!