Dostępność

Opcje, które pozwalają dostosować LibreOffice do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niedowidzących lub o ograniczonych zdolnościach manualnych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Dostępność.


Dostępność w LibreOffice

Obraz okna dialogowego opcji dostępności

Pozostałe opcje

Ustawia opcje dostępności.

Użyj kursora do zaznaczania tekstu w dokumentach tylko do odczytu

Powoduje wyświetlanie kursora w dokumentach tylko do odczytu.

Pozwól na animowane obrazy

Wyświetla w LibreOffice animację, np. obrazki GIF.

Pozwól na animowany tekst

Zapewnia podgląd animowanego tekstu (np. migającego lub przewijanego) w LibreOffice.

Opcje ustawień wysokiego kontrastu

Wysoki kontrast jest ustawieniem systemu operacyjnego. Jest to specjalny zestaw kolorów zwiększający czytelność. Można określić sposób obsługi przez LibreOffice systemowych ustawień wysokiego kontrastu.

Gdy wysoki kontrast zostanie włączony obramowania i cienie komórek będą w kolorze tekstu. Kolor tła komórki zostanie zignorowany.

Automatycznie rozpoznaj ustawienia wysokiego kontrastu w systemie operacyjnym

Przełącza pakiet LibreOffice do trybu wysokiego kontrastu, kiedy systemowy kolor tła jest bardzo ciemny.

Użyj automatycznego koloru czcionki ekranowej

Wyświetla czcionki w pakiecie LibreOffice z wykorzystaniem kolorów systemowych. Ta opcja dotyczy tylko wyświetlania na ekranie.

Użyj kolorów systemowych przy podglądzie strony

Stosuje systemowe ustawienia wysokiego kontrastu w podglądzie strony.

Prosimy o wsparcie!