Kolory aplikacji

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Kolory aplikacji.


Dostępność w LibreOffice

Schemat kolorów

Zapisywanie i usuwanie schematów kolorów.

Schemat

Pozwala wybrać określony schemat kolorów.

Zapisz

Zapisuje bieżące ustawienia jako schemat kolorów, który można później załadować ponownie. Nazwa zostanie automatycznie dodana do listy Schematów kolorów.

Nazwa schematu kolorów

Podaj nazwę schematu kolorów.

Usuń

Usuwa z listy schematów kolorów aktualnie wybrany schemat. Nie można usunąć domyślnego schematu.

Kolory niestandardowe

Ustaw kolory dla elementów interfejsu użytkownika.

Aby zastosować kolor do elementu interfejsu użytkownika, upewnij się, że pole przed nazwą jest zaznaczone. Aby ukryć element interfejsu użytkownika, usuń zaznaczenie pola wyboru.

Ikona notatki

Niektórych elementów interfejsu użytkownika nie można ukryć.


Ikona notatki

Aby poprawić widoczność kursora, ustaw kolor tła aplikacji w zakresie od 40% do 60% szarości, zostanie on automatycznie zmieniony na 40% szarości.


Ustawienie Automatycznie, zmienia kolor elementu na taki, który został zapisany w schemacie kolorów.

Ustawienia kolorów dla "Odwiedzonego hiperłącza" i "Nieodwiedzonego hiperłącza" obowiązują dla dokumentów utworzonych po zapisaniu ustawień kolorów.

Prosimy o wsparcie!