Kolory aplikacji

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


Ułatwienia dostępu w LibreOffice

Schemat kolorów

Zapisywanie i usuwanie schematów kolorów.

Schemat

Pozwala wybrać określony schemat kolorów.

Zapisz

Zapisuje, aktualne ustawienia kolorów jako nowy schemat kolorów, który możesz później wczytać. Nazwa zostanie automatycznie dodana do listy Schematów kolorów.

Nazwa schematu kolorów

Podaj nazwę schematu kolorów.

Usuń

Usuwa z listy schematów kolorów aktualnie wybrany schemat. Nie można usunąć domyślnego schematu.

Custom Colors

Ustaw kolory dla elementów interfejsu użytkownika.

To apply a color to a user interface element, ensure that the box in front of the name is checked. To hide a user interface element, clear the check box.

Ikona notatki

Some user interface elements cannot be hidden.


Ikona notatki

To enhance cursor visibility, set the application background color between 40% and 60% gray, it is automatically changed to 40% gray.


Ustawienie Automatycznie, zmienia kolor elementu na taki, który został zapisany w schemacie kolorów.

Ustawienia kolorów dla "Odwiedzonego hiperłącza" i "Nieodwiedzonego hiperłącza" obowiązują dla dokumentów utworzonych po zapisaniu ustawień kolorów.

Prosimy o wsparcie!