Drukowanie

Określa ustawienia drukowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Drukuj.


Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Zmniejsz ilość danych do drukowania

Możesz zmienić rozmiar danych wysyłanych do drukarki. Zmniejszenie danych powoduje szybszy wydruk, a w przypadku drukowania do pliku mniejszy jego rozmiar. Opcja jest przydatna w przypadku drukarek wyposażonych w mały bufor drukowania. Zmniejszenie wysyłanych danych może przyczynić się do niewielkiego obniżenia jakości wydruku.

Ustawienia dotyczą

Określa, czy ustawienia drukowania dotyczą drukowania bezpośredniego, czy drukowania do pliku.

Redukuj przezroczystość

Jeśli zaznaczysz tą opcję obiekty przezroczyste będą traktowane jak normalne, nieprzezroczyste obiekty, z uwzględnieniem ustawień dokonanych poniżej.

Ikona notatki

Przezroczystości nie da się wydrukować. Obszar dokumentu posiadający przezroczystość musi być zawsze zamieniony na odpowiadającą mu mapę bitową (obrazek) a dopiero później wysłany do drukarki. W zależności od rozmiaru mapy bitowej i rozdzielczości, możemy otrzymać dość dużą liczbę danych, a więc większe obciążenie procesora i dłuższy czas oczekiwania na wydruk.


Automatycznie

Określa, czy przezroczystość jest drukowana, jeśli przezroczysty obszar pokrywa mniej niż jedną czwartą całej strony.

Bez przezroczystości

Z tą opcją przezroczystość nie będzie drukowana.

Zmniejsz mapy bitowe

Określa czy mapy bitowe (obrazki) mają być drukowane ze zmniejszoną jakością. Jakość może być tylko zmniejszona (nie zwiększona).

Wysoka/zwykła jakość wydruku

Wysoka jakość druku odpowiada rozdzielczości 300 dpi. Normalna jakość druku odpowiada rozdzielczości 200 dpi.

Rozdzielczość

Określa maksymalną jakość druku w dpi. Rozdzielczość można tylko zmniejszać, a nie zwiększać.

Również obiekty przezroczyste

Jeśli to pole jest zaznaczone, to niższa jakość wydruku bitmap stosowana jest również do przezroczystych obszarów obiektów.

Zmniejsz gradient

Jeśli to pole jest zaznaczone, to jakość drukowania gradientów będzie obniżona.

Paski gradientu

Określa maksymalną liczbę pasków gradientu do drukowania.

Kolor pośredni

Określa, czy gradienty mają zostać wydrukowane w jednym kolorze pośrednim.

Konwertuj kolory na skalę szarości

Określa, czy wszystkie kolory mają zostać wydrukowane w skali szarości.

Ostrzeżenia dotyczące drukarki

Określa, które ostrzeżenia pojawiają się przed rozpoczęciem drukowania.

Rozmiar papieru

Zaznacz tą opcję jeśli określony rozmiar papieru jest wymagany do poprawnego wydruku bieżącego dokumentu. Jeśli rozmiar papieru określony w dokumencie nie jest obsługiwany przez drukarkę otrzymasz komunikat o błędzie.

Orientacja papieru

Zaznacz tą opcję jeśli określona orientacja papieru jest wymagana do poprawnego wydrukowania bieżącego dokumentu. Jeśli format zdefiniowany w dokumencie nie jest obsługiwany przez drukarkę, pojawi się komunikat o błędzie.

Przezroczystość

Zaznacz tą opcję jeśli chcesz być ostrzegany zawsze gdy w dokumencie zawarte są przezroczyste obiekty. Wówczas przy próbie wydruku zostaniesz zapytany w oknie dialogowym, czy przezroczystość ma zostać wydrukowana.

Prosimy o wsparcie!