Widok

Określa opcje widoku.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - View.


Options View Dialog Image

Styl ikon

Określa styl ikon dla ikon pasków narzędzi i okien dialogowych.

Icon Size

Toolbar

Specifies the display size of toolbar icons.

Notebookbar

Określa wyświetlany rozmiar ikon w układzie paska zeszytowego.

Sidebar

Określa wyświetlany rozmiar ikon panelu bocznego.

Visibility

Menu icons

Wyświetla ikony przy odpowiadających im pozycjach menu. Wybierz jedną z opcji: "Automatycznie", "Ukryj" i "Pokaż". Opcja "Automatycznie" powoduje wyświetlenie ikon zgodnie z ustawieniami i motywami systemu operacyjnego.

Shortcuts

Displays shortcut keys next to corresponding menu items. Select from "Automatic", "Hide", and "Show". "Automatic" displays shortcut keys according to system settings.

Mysz

Positioning

Określa jak kursor myszy będzie pozycjonowany w nowo otwartym oknie dialogowym.

Middle button

Określa funkcję pełnioną przez środkowy przycisk myszy.

  1. Automatyczne przewijanie - przeciąganie przy naciśniętym środkowym przycisku myszy powoduje przesunięcie widoku.

  2. Wklej schowek - naciśnięcie środkowego przycisku myszy powoduje wstawienie w miejscu bieżącego położenia kursora zawartości "schowka zaznaczenia".

Zawartość "Schowka zaznaczenia" dostępnego pod trzecim klawiszem myszy jest rożna od zawartości schowka dostępnego przez menu Edycja - Kopiuj/Wytnij/Wstaw czy odpowiadającym im skrótom klawiszowym. Zawartość obu schowków w pewnych sytuacjach może być identyczna, nie mniej jednak zazwyczaj będzie różna.

Schowek

Schowek zaznaczenia

Kopiuj zawartość

Edit - Copy +C.

Kopiuje tekst, tabelę, obiekt.

Wklej zawartość

Edit - Paste +V pastes at the cursor position.

Naciśnięcie środkowego przycisku myszy wkleja zawartość schowka zaznaczenia w miejscu kursora.

Wklejanie do innego dokumentu

Nie ma wpływu na zawartość schowka.

Zawartością schowka zaznaczenia jest ostatnio zaznaczony obszar (tekst, tabelka, obrazek, etc.) w dokumencie.


tip

Press Shift++R to restore or refresh the view of the current document.


Graphics Output

Użyj przyspieszenia sprzętowego

Poprawia jakość obrazu, korzystając z bezpośredniego dostępu do funkcji sprzętowych kart graficznych. Wparcie dla przyśpieszenia sprzętowego jest niedostępne we wszystkich systemach operacyjnych i wersjach LibreOffice.

Włącz antyaliasing

Jeżeli funkcja antyaliasingu elementów graficznych jest obsługiwana, można ją włączyć lub wyłączyć. Jeżeli jest ona włączona, większość wyświetlanych obiektów graficznych wygląda na gładsze i z mniejszą ilością artefaktów.

Listy czcionek

Podgląd wykazu czcionek

Wyświetla nazwy czcionek, które można wybrać, np. czcionki w polu Czcionka paska Formatowanie.

Wygładzanie czcionek ekranowych

Zaznacz, aby wyświetlać wygładzony tekst.

from

Wprowadź najmniejszy rozmiar czcionki, do którego ma zostać zastosowane wygładzanie.

Please support us!