Widok

Określa opcje widoku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Widok.


Obraz opcji widoku okna dialogowego

Motyw ikon

Określa styl ikon dla ikon pasków narzędzi i okien dialogowych.

Rozmiar ikon

Paski narzędzi

Określa rozmiar wyświetlania ikon paska narzędzi.

Pasek zeszytowy

Określa wyświetlany rozmiar ikon w układzie paska zeszytowego.

Panel boczny

Określa wyświetlany rozmiar ikon panelu bocznego.

Widoczność

Ikony menu

Wyświetla ikony przy odpowiadających im pozycjach menu. Wybierz jedną z opcji: "Automatycznie", "Ukryj" i "Pokaż". Opcja "Automatycznie" powoduje wyświetlenie ikon zgodnie z ustawieniami i motywami systemu operacyjnego.

Skróty

Wyświetla klawisze skrótów obok odpowiednich pozycji menu. Wybierz opcję „Automatycznie”, „Ukryj” i „Pokaż”. „Automatycznie” wyświetla klawisze skrótów zgodnie z ustawieniami systemowymi.

Mysz

Środkowy przycisk

Określa funkcję pełnioną przez środkowy przycisk myszy.

  1. Automatyczne przewijanie - przeciąganie przy naciśniętym środkowym przycisku myszy powoduje przesunięcie widoku.

  2. Wklej schowek - naciśnięcie środkowego przycisku myszy powoduje wstawienie w miejscu bieżącego położenia kursora zawartości "schowka zaznaczenia".

Zawartość "Schowka zaznaczenia" dostępnego pod trzecim klawiszem myszy jest rożna od zawartości schowka dostępnego przez menu Edycja - Kopiuj/Wytnij/Wstaw czy odpowiadającym im skrótom klawiszowym. Zawartość obu schowków w pewnych sytuacjach może być identyczna, nie mniej jednak zazwyczaj będzie różna.

Schowek

Schowek zaznaczenia

Kopiuj zawartość

Edycja - Kopiuj +C.

Kopiuje tekst, tabelę, obiekt.

Wklej zawartość

Edycja - Wklej +V wkleja w miejscu kursora.

Naciśnięcie środkowego przycisku myszy wkleja zawartość schowka zaznaczenia w miejscu kursora.

Wklejanie do innego dokumentu

Nie ma wpływu na zawartość schowka.

Zawartością schowka zaznaczenia jest ostatnio zaznaczony obszar (tekst, tabelka, obrazek, etc.) w dokumencie.


tip

Naciśnij Shift++R, aby przywrócić lub odświeżyć widok bieżącego dokumentu.


Wyjście graficzne

Użyj przyspieszenia sprzętowego

Poprawia jakość obrazu, korzystając z bezpośredniego dostępu do funkcji sprzętowych kart graficznych. Wparcie dla przyśpieszenia sprzętowego jest niedostępne we wszystkich systemach operacyjnych i wersjach LibreOffice.

Włącz antyaliasing

Jeżeli funkcja antyaliasingu elementów graficznych jest obsługiwana, można ją włączyć lub wyłączyć. Jeżeli jest ona włączona, większość wyświetlanych obiektów graficznych wygląda na gładsze i z mniejszą ilością artefaktów.

Listy czcionek

Podgląd wykazu czcionek

Wyświetla nazwy czcionek, które można wybrać, np. czcionki w polu Czcionka paska Formatowanie.

Wygładzanie czcionek ekranowych

Zaznacz, aby wyświetlać wygładzony tekst.

od

Wprowadź najmniejszy rozmiar czcionki, od którego ma zostać zastosowany antyaliasing.

Prosimy o wsparcie!