Czcionki

Zastępuje daną czcionkę czcionką wybraną przez użytkownika. Czcionka jest zastępowana jedynie w przypadku, gdy jest wyświetlana na ekranie lub gdy jest wyświetlana i drukowana. Zastąpienie nie powoduje zmian w ustawieniach czcionek zapisywanych w dokumencie.

Jeśli chcesz, możesz nadpisać domyślne zastępstwo dla czcionki której twój system używa gdy określona czcionka w dokumencie jest niedostępna w systemie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Czcionki.


Ikona notatki

Zamiana czcionek dotyczy także czcionek wyświetlanych przez interfejs LibreOffice.


warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Zastosuj tabelę zamian

Uaktywnia zamianę czcionek, zgodnie z Twoim ustawieniem.

Tabela zamian

Wyświetla czcionkę oryginalną oraz czcionkę, która ma ją zastąpić. Zaznacz Zawsze, aby zastąpić czcionkę nawet w przypadku, gdy czcionka oryginalna jest zainstalowana w systemie. Wybierz Tylko ekran, aby zastępować tylko czcionki ekranowe i nigdy nie zastępować czcionki podczas drukowania.

Pole wyboru Zawsze

Pole wyboru Tylko ekran

Czynność zastąpienia

zaznaczone

puste

Zastępowanie czcionek na ekranie i podczas drukowania, bez względu na to, czy dana czcionka jest zainstalowana.

zaznaczone

zaznaczone

Zastępowanie czcionek tylko na ekranie, bez względu na to, czy dana czcionka jest zainstalowana.

puste

zaznaczone

Zastępowanie czcionek tylko na ekranie, ale tylko w przypadku, gdy dana czcionka jest dostępna.

puste

puste

Zastępowanie czcionek na ekranie i podczas drukowania, ale tylko w przypadku, gdy dana czcionka jest dostępna.


Czcionka

Wpisz albo wybierz nazwę czcionki którą chcesz zamieniać.

Zamień na

Wpisz albo wybierz z listy nazwę czcionki, która ma być stosowana.

Zastosuj

Zastosowuje wybraną zamianę czcionki.

Ikona

Zastosuj

Usuń

Usuwa zaznaczoną zamianę czcionki.

Ikona

Usuń

Czcionka dla plików źródłowych HTML i Basic

Wybierz czcionkę która będzie używana do wyświetlania źródeł HTML i Basic.

Czcionki

Wybierz czcionkę do wyświetlania źródeł HTML i Basic. Wybierz Automatycznie w celu automatycznego odbioru odpowiedniej czcionki.

Tylko czcionki nieproporcjonalne

Zaznacz aby wyświetlać tylko czcionki nieproporcjonalne w liście wyboru Czcionka.

Rozmiar

Wybierz rozmiar czcionki stosowanej do wyświetlania źródeł HTML i Basic.

Prosimy o wsparcie!