Ogólne

Określa ogólne ustawienia pakietu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Ogólne.


Obraz okna dialogowego ogólnych

Pomoc

Określa zachowanie zainstalowanych funkcji pomocy.

Aktywna pomoc

Po zatrzymaniu wskaźnika mysz na ikonie, poleceniu menu lub formancie w oknie dialogowym wyświetla krótką tekstową informację pomocy.

Stan dokumentu

Drukowanie powoduje ustawienie stanu "Dokument zmodyfikowany"

Określa kiedy drukowanie dokumentu liczy się jako jego modyfikacja. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przy zamykaniu dokumentu po drukowaniu zostaniesz zapytany czy zapisać zmiany. Jeśli odpowiedz twierdzącą, wówczas data wydrukowania dokumentu będzie zapisana jako data ostatniego zmodyfikowania dokumentu.

Rok (dwie cyfry)

W przypadku daty w postaci dwucyfrowej, jest ona interpretowana jako data z podanego zakresu.

W LibreOffice, lata są określane przez wszystkie 4 cyfry, zatem różnica między 1.1.99 a 1.1.01 wynosi 2 lata. Opcja Rok (dwie cyfry) pozwala użytkownikowi zdefiniować przedział, z którego daty są rozpatrywane. Dlatego jeśli podasz datę 1.1.30 bądź późniejszą, wówczas data "1.1.20" będzie rozpoznana jako 1.1.2020 zamiast 1.1.1920.

Pomóż ulepszyć LibreOffice

Wysyłaj raporty o awariach do The Document Foundation

Wysyłaj raporty o awariach, aby pomóc programistom poprawić niezawodność tego oprogramowania. W przypadku awarii programu LibreOffice będzie można włączyć wysyłanie raportu zawierającego niektóre informacje debugowania, które pomogą znaleźć przyczynę błędu, a następnie naprawić błąd.

Prosimy o wsparcie!