Ogólne

Określa ogólne ustawienia pakietu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

Agent pomocy

Określa zachowanie zainstalowanych funkcji pomocy.

Aktywna pomoc

Po zatrzymaniu wskaźnika mysz na ikonie, poleceniu menu lub formancie w oknie dialogowym wyświetla krótką tekstową informację pomocy.

Stan dokumentu

Drukowanie powoduje ustawienie stanu "Dokument zmodyfikowany"

Określa kiedy drukowanie dokumentu liczy się jako jego modyfikacja. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przy zamykaniu dokumentu po drukowaniu zostaniesz zapytany czy zapisać zmiany. Jeśli odpowiedz twierdzącą, wówczas data wydrukowania dokumentu będzie zapisana jako data ostatniego zmodyfikowania dokumentu.

Rok (dwie cyfry)

W przypadku daty w postaci dwucyfrowej, jest ona interpretowana jako data z podanego zakresu.

W LibreOffice, lata są określane przez wszystkie 4 cyfry, zatem różnica między 1.1.99 a 1.1.01 wynosi 2 lata. Opcja Rok (dwie cyfry) pozwala użytkownikowi zdefiniować przedział, z którego daty są rozpatrywane. Dlatego jeśli podasz datę 1.1.30 bądź późniejszą, wówczas data "1.1.20" będzie rozpoznana jako 1.1.2020 zamiast 1.1.1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Please support us!