Wybieranie nowego koloru

LibreOffice umożliwia definiowanie niestandardowych kolorów za pomocą dwuwymiarowej grafiki i numerycznego wykresu gradientu w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Obszar - Obszar, naciśnij przycisk Kolor i kliknij przycisk Wybierz.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.


Okno Wybierz kolor

Okno wybierania kolorów

Okno dialogowe Wybierz kolor składa się z czterech głównych obszarów.

Kliknij duży obszar koloru po lewej stronie, aby wybrać nowy kolor. Korzystając z tego obszaru wyboru, możesz zmodyfikować dwie składowe koloru reprezentowane w modelach kolorów RGB lub HSB. Zauważ, że są to dwa komponenty, które nie zostały wybrane przyciskami radiowymi po prawej stronie okna dialogowego.

W prawej części dolnego paska zobaczysz oryginalny kolor z karty nadrzędnej, Kolory.

W lewej części dolnego paska widoczny jest aktualny wynik pracy w tym oknie dialogowym.

note

Do drukowania w kolorze program LibreOffice używa tylko modelu kolorów RGB. Elementy sterujące modelu CMYK mają tylko ułatwić wprowadzanie wartości kolorów w oparciu o zapis CMYK.


RGB

Czerwony

Ustawia składnik Czerwony, który można modyfikować na pionowym suwaku koloru, a składnik Zielony i Niebieski w dwuwymiarowym polu wyboru koloru. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Zielony

Ustawia składnik Zielony, który można modyfikować na pionowym suwaku koloru, a składnik Czerwony i Niebieski w dwuwymiarowym polu wyboru koloru. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Niebieski

Ustawia składnik Niebieski, który można modyfikować na pionowym suwaku koloru, a składnik Zielony i Czerwony w dwuwymiarowym polu wyboru koloru. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Hex #

Wyświetla i ustawia wartość koloru w modelu kolorów RGB wyrażoną jako liczba szesnastkowa.

HSB

Odcień

Ustawia komponent Odcień, który można modyfikować na pionowym suwaku kolorów oraz komponenty Nasycenie i Jasność w dwuwymiarowym polu wyboru kolorów. Wartości wyrażone są w stopniach od 0 do 359.

Nasycenie

Ustawia komponent Nasycenie, który można modyfikować na pionowym suwaku kolorów oraz komponenty Odcień i Jasność w dwuwymiarowym polu wyboru kolorów. Wartości wyrażone są w procentach (od 0 do100).

Jasność

Ustawia komponent Jasność, który można modyfikować na pionowym suwaku kolorów oraz komponenty Odcień i Nasycenie w dwuwymiarowym polu wyboru kolorów. Wartości wyrażone są w procentach (0 do 100).

CMYK

Seledynowy

Ustaw wartość koloru Cyjan wyrażoną w modelu kolorów CMYK.

Purpurowy

Ustaw wartość koloru Magenta wyrażoną w modelu kolorów CMYK.

Żółty

Ustaw wartość koloru Żółty wyrażoną w modelu kolorów CMYK.

Klucz

Ustaw wartość koloru Czarny lub kluczowego (czarnego) zgodnie z modelem kolorów CMYK.

Prosimy o wsparcie!