Pisownia

Określa właściwości pisowni, słownika wyrazów bliskoznacznych i dzielenia wyrazów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - Języki i ustawienia regionalne - Pisownia.


warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Dostępne moduły języków

Zawiera zainstalowane moduły języków.

Moduł językowy może zawierać jeden, dwa lub trzy podmoduły: pisownia, dzielenie wyrazów i słownik wyrazów bliskoznacznych. Każdy podmoduł może być dostępny w jednym lub kilku językach. Jeśli klikniesz przed nazwą modułu, jednocześnie aktywujesz wszystkie dostępne podmoduły. Jeśli usuniesz ustawiony znacznik, dezaktywujesz jednocześnie wszystkie dostępne podmoduły. Jeśli chcesz aktywować lub dezaktywować poszczególne moduły podrzędne, kliknij przycisk Edycja, aby otworzyć okno dialogowe Edycja modułów.

note

Zastosowana konfiguracja umożliwia korzystanie z dwóch różnych katalogów: jednego z uprawnieniami zapisu dla użytkownika i drugiego bez takich uprawnień. Użytkownik może edytować i usuwać tylko słowniki niestandardowe zapisane w folderze, dla którego ma uprawnienia zapisu. Pozostałe słowniki są dostępne wyłącznie do odczytu.


Edycja

Aby dokonać edycji modułu języka, zaznacz go, po czym kliknij przycisk Edycja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja modułów.

Słowniki użytkownika

Lista dostępnych słowników użytkownika. Zaznacz słowniki użytkownika, których chcesz używać do sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów.

Nowy

Otwiera okno Nowy słownik, w którym możesz nazwać nowy słownik użytkownika i określić dla niego język.

Nowy słownik

W oknieSłownik możesz nazwać nowy słownik użytkownika czy nowy słownik wyjątków i określić dla niego język.

Nazwa

Określa nazwę dla nowego słownika niestandardowego. Plik automatycznie dostaje rozszerzenie "*.DIC".

Język

Wybierając określony język możesz ograniczyć użycie słownika niestandardowego. Gdy zaznaczysz Wszystkiesłownik jest zawsze używany niezależnie od aktualnego języka stosowanego w dokumencie.

Wyjątki (-)

Określa listę słów, których chcesz uniknąć w swoich dokumentach. Możesz w słowniku zdefiniowanym w ten sposób zapisać listę niedozwolonych słów, wówczas podczas sprawdzania pisowni otrzymasz informację, że użyte słowo jest niedopuszczalne i propozycję jego zamiennika.

Edycja

Otwiera okno Edycja słownika niestandardowego, w którym możesz dodać swój słownik bądź edytować jego wpisy.

W oknie Edycja słownika niestandardowego masz opcję dodania nowych wpisów i edycji wpisów już w nim obecnych. Jeśli to jest słownik wyjątków, masz możliwość określenia słowa zastępczego dla danego słowa. Wówczas podczas sprawdzania pisowni, przy wystąpieniu takiego słowa na liście propozycji zamiany pojawi się twoja propozycja.

Podczas edycji słownika, program sprawdza czy nie znajduje się on w trybie tylko do odczytu. Jeśli nie masz prawa do zapisu, słownik nie może zostać zmieniony. Przyciski Nowy i Usuń są wówczas nieaktywne.

Książka

Określa książkę do edycji.

Lista ignorowanych wyrazów (wszystkich) zawiera wszystkie wyrazy, które zostały oznaczone za pomocą Ignoruj podczas sprawdzania pisowni. Ta lista jest ważna tylko dla bieżącego sprawdzania pisowni.

note

Słownik IgnoreAllList nie może być ani wybrany ani usunięty. Tylko słowa w nim się znajdujące mogą zostać usunięte. Zdarza się to za każdym razem gdy LibreOffice jest zamykany.


Język

Przypisuje nowy język do bieżącego słownika niestandardowego.

Wyraz

Możesz dodać nowe słowo do słownika. W liście poniżej widzisz zawartość wybranego słownika niestandardowego. Jeśli wybierzesz jakieś słowo, zostanie ono wyświetlone w polu tekstowym nad listą. Jeśli wpiszesz słowo, po którym umieścisz znak równości, np. "AutoComplete=", słowo nie zostanie nigdy automatycznie podzielone, dzielenie nie zostanie także nigdy zaproponowane. Wpisanie "Auto=Complete" zapobiegnie podziałowi w określonym miejscu, podział taki nie będzie również proponowany.

Możesz użyć blok [] zamiast znaku =, aby określić charakter zmian przed przerwą dzielenia wyrazów. Możliwe formy zmian: (1) Dodatkowe znaki, na przykład tug[g]gumi wynik poprawnego dzielenia wyrazów “tugg- gummi” szwedzkiego słowa “tuggummi”. (2) Usuwanie znaków określonych przez cyfrę, na przykład paral·[1]lel wynik poprawnego dzielenia wyrazów “paral- lel” katalońskiego słowa “paral·lel”, usuwa jeden znak przed punktem dzielenia. (3) Obie, usunięte i dodatkowe znaki, na przykład cafee[2é]tje wynik poprawnego dzielenia wyrazów “café- tje” holenderskiego słowa “cafeetje”, usuwa dwa znaki przed punktem dzielenia i dodaje jeden dodatkowy.

Zamień na lub Gramatyka według

To pole wejściowe jest dostępne tylko wtedy, gdy edytujesz słownik wyjątków lub słownik niestandardowy zależny od języka. W słownikach wyjątków pole pokazuje alternatywną sugestię dla bieżącego słowa w polu tekstowym 'Słowo'. W słownikach niestandardowych zależnych od języka pole zawiera znane słowo główne, jako wzór umieszczenia nowego słowa lub jego użycia w złożonych słowach. Na przykład w niemieckim słowniku niestandardowym nowe słowo “Litschi” (lychee) z modelowym słowem “Gummi” (gum) skutkuje rozpoznaniem “Litschis” (liczi w liczbie mnogiej), “Litschibaum” (drzewo liczi), “Litschifrucht” (owoc liczi) etc.

Nowy

Dodaje słowo z pola Wyraz do słownika niestandardowego. Słowo w polu Zamień na jest dodawane także, w przypadku pracy ze słownikiem wyjątków.

Opcje

Określa ustawienia dla sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów.

Edycja

Jeśli chcesz zmienić wartości, wybierz pozycję i kliknij na przycisku Edycja. Pokaże się okno, w którym będziesz mógł wpisać nową wartość.

Sprawdź wyrazy pisane wielkimi literami

Określa, czy wyrazy pisane wielkimi literami mają być sprawdzane.

Sprawdź wyrazy z cyframi.

Określa czy wyrazy zawierające cyfry mają być wyłączone ze sprawdzania pisowni.

Sprawdź obszary specjalne

Określa czy specjalne obszary, jakimi są nagłówki, stopki, tabele czy ramki są sprawdzane podczas kontroli pisowni.

Automatyczne sprawdzanie

Sprawdzanie pisowni podczas pisania, wszystkie błędy są na bieżąco podkreślane.

Błędy podczas pisania są podkreślane czerwonym szlaczkiem. Jeśli najedziesz kursorem na słowo w ten sposób oznaczone i otworzysz menu kontekstowe (dostępne pod prawym przyciskiem myszy), zobaczysz listę proponowanych słów poprawnych. Jeśli popełnisz ten sam błąd w innym miejscu dokumentu, błąd zostanie poprawiony automatycznie.

Aby dodać pary wyrazów do Autokorekty,otwórz menu kontekstowe Autokorekty i wybierz Autokorekta. W podmenu dokonaj swojego wyboru. Słowo zostanie zamienione i dokonane ustawienie zostanie zapisane.

Minimalna liczba przenoszonych znaków

Określa minimalną liczbę znaków wymaganych do stosowania automatycznego dzielenia wyrazów.

Znaki przed podziałem wiersza

Określa minimalną liczbę znaków dzielonego wyrazu, które muszą pozostać w bieżącym wierszu.

Znaki za podziałem wiersza

Określa minimalną liczbę znaków dzielonego wyrazu, która jest wymagana w następnym wierszu.

Dzielenie wyrazów bez potwierdzenia

Określa czy dzielenie wyrazów ma być poprzedzone pytaniem o zgodę użytkownika czy nie. Jeśli opcja nie jest zaznaczona i analizowane słowo nie jest rozpoznane, zostanie wyświetlone okno w którym określisz podział słowa.

Dzielenie wyrazów w obszarach specjalnych

Określa czy dzielenie wyrazów ma też mieć miejsce w obszarach specjalnych, takich jak główki, stopki czy przypisy dolne.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!