Wybierz pliki

W oknie Wybierz ścieżki możesz wybrać katalogi które zawierają moduły Autotekstu bądź szablony dostępne w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie – LibreOffice – Ścieżki.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Ścieżka. (tylko autotekst)


Ścieżki / Pliki

Zawiera listę ścieżek lub plików które już zostały dodane. Wskazuje domyślną ścieżkę zapisu dla nowych plików.

Dodaj

Otwiera okno Wyboru ścieżek w celu wybrania innego katalogu albo Otwarcia innego pliku.

Usuń

Usuwa zaznaczone elementy bez konieczności potwierdzenia operacji.

Prosimy o wsparcie!