Paths

Ta sekcja zawiera domyślne ścieżki do ważnych katalogów w LibreOffice. Ścieżki te mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Liście ścieżek używana przez LibreOffice

Aby zmodyfikować wpisy tej listy, wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij Edycja. Możesz również dokonać tego klikając dwukrotnie na wybranej pozycji.

Domyślnie

Przycisk Domyślnie ustawia wszystkim ścieżkom wartości domyślne.

Edycja

Naciśnij aby otworzyć okno Wybierz ścieżkę albo Wybierz ścieżki

Możesz zmienić kolejność wyświetlania ścieżek poprzez naciśnięcie na nagłówku kolumny Typ. Możesz zmieniać również szerokość kolumn. W tym celu umieść kursor myszy pomiędzy kolumnami, naciśnij lewy przycisk i przesuń rozciągając bądź zwężając kolumnę.

The {user profile} directory and its subdirectories contain user data.The location of the {user profile} directory is determined when LibreOffice is installed. See the Default location section in the Wiki page about LibreOffice user profile for more information about typical locations of the user profile in different operating systems.

The following list shows the default predefined paths for storing user data, and explains what type of user data is stored in each path. Use the Edit dialog to change, add, or delete paths for the different types.

Typ

Default Path

Opis

Autokorekta

W tym folderze są przechowywane teksty Autokorekty zdefiniowane przez użytkownika.

Autotekst

W tym folderze są przechowywane teksty Autotekstu zdefiniowane przez użytkownika.

Kopie zapasowe

W tym katalogu zapisywane są automatycznie kopie zapisywanych dokumentów.

Dictionaries

This folder stores files with words in your custom dictionaries.

Galeria

W tym katalogu znajduje się Galeria.

Images

Ten katalog jest wyświetlany gdy po raz pierwszy wywołasz okno otwierania bądź zapisywania grafiki.

Szablony

W tym folderze można przechowywać własne szablony.

Pliki tymczasowe

W tym katalogu LibreOffice trzyma pliki tymczasowe.

Moje dokumenty

Domyślny katalog zawierający dokumenty w twoim systemie

Możesz zobaczyć ten katalog przy pierwszym użyciu funkcji Otwórz lub Zapisz.

Klasyfikacja

LibreOffice czyta politykę TSCP BAF z tego pliku.


Internal Paths shows the paths where predefined content for LibreOffice is installed. These paths cannot be edited in this dialog box.

The paths refer to subdirectories in {install}share. These subdirectories are read-only and contain content shown to all users. The location of the {install} directory is determined when LibreOffice is installed.

Prosimy o wsparcie!