Ścieżki

Ta sekcja zawiera domyślne ścieżki do ważnych katalogów w LibreOffice. Ścieżki te mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


Liście ścieżek używana przez LibreOffice

Aby zmodyfikować wpisy tej listy, wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij Edycja. Możesz również dokonać tego klikając dwukrotnie na wybranej pozycji.

Domyślnie

Przycisk Domyślnie ustawia wszystkim ścieżkom wartości domyślne.

Edycja

Naciśnij aby otworzyć okno Wybierz ścieżkę albo Wybierz ścieżki

Możesz zmienić kolejność wyświetlania ścieżek poprzez naciśnięcie na nagłówku kolumny Typ. Możesz zmieniać również szerokość kolumn. W tym celu umieść kursor myszy pomiędzy kolumnami, naciśnij lewy przycisk i przesuń rozciągając bądź zwężając kolumnę.

W następującej liście ścieżek, nie ma ścieżek zawierających katalogi współdzielone z instalacją LibreOffice. Dane każdego użytkownika gromadzone są w katalogu {user}, który znajduje się w katalogu .

Typ

Ścieżka

Opis

Moje dokumenty

Domyślny katalog zawierający dokumenty w twoim systemie

Możesz zobaczyć ten katalog przy pierwszym użyciu funkcji Otwórz lub Zapisz.

Autokorekta

W tym folderze są przechowywane teksty Autokorekty zdefiniowane przez użytkownika.

Autotekst

W tym folderze są przechowywane teksty Autotekstu zdefiniowane przez użytkownika.

Galeria

W tym katalogu znajduje się Galeria.

Grafika

Ten katalog jest wyświetlany gdy po raz pierwszy wywołasz okno otwierania bądź zapisywania grafiki.

Kopie zapasowe

W tym katalogu zapisywane są automatycznie kopie zapisywanych dokumentów.

Szablony

W tym folderze można przechowywać własne szablony.

Pliki tymczasowe

W tym katalogu LibreOffice trzyma pliki tymczasowe.

Klasyfikacja

LibreOffice czyta politykę TSCP BAF z tego pliku.


Please support us!