Ogólne

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Aby wykonać tę operację...

Choose - Load/Save - General.


Obraz opcji okna dialogowego zapisywania

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Ładuj

Ładuj dokument łącznie z ustawieniami indywidualnymi

Wczytuje ustawienia użytkownika zapisane w dokumencie podczas jego otwierania.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Następujące ustawienia są zawsze ładowane wraz z dokumentem, niezależnie od tego czy opcja ta jest zaznaczona czy nie:

Załaduj ustawienia drukarki z dokumentem

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Zapisz

Automatyczne zapisywanie dokumentów

Edycja właściwości dokumentu przed zapisaniem

Powoduje, że okno Właściwości pojawi się za każdym razem gdy wybierzesz polecenie Zapisz jako.

Zawsze wykonuj kopię zapasową

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

Aby zmienić lokalizację kopii zapasowych, wybierz polecenie – LibreOffice – Ścieżki i wprowadź nową ścieżkę do pliku kopii zapasowej.

Zapisuj informacje niezbędne do automatycznego przywracania co

Określa czy LibreOffice zapisuje informacje potrzebne do odtworzenia dokumentów zamkniętych w wyniku awarii. Możesz ustawić czas między kolejnymi zapisami.

Minuty

Określa interwał czasowy w minutach dla opcji automatycznego przywracania.

Automatycznie zapisz też dokument

Określa jak LibreOffice ma zapisywać wszystkie otwarte dokumenty kiedy zapisuje informacje automatycznego przywracania. Wykorzystuje ten sam interwał czasowy co automatyczne przywracanie.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Adres względny rozpoczyna zawsze od katalogu w którym znajduje się bieżący dokument. Przy adresowaniu bezwzględnym, adres rozpoczyna się od katalogu głównego. Poniższa tabela przedstawia różnice w składni pomiędzy względnym a bezwzględnym odwoływaniem się do pliku:

Przykłady

System plików

Internet

względne

../obrazy/obrazek.jpg

../obrazy/obrazek.jpg

bezwzględne

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Podpowiedzi zawsze wyświetlają bezwzględną ścieżkę. Jednakże jeśli dokument jest zapisany w formacie HTML, LibreOffice będzie wstawiać względną ścieżkę jeśli odpowiedni opcja jest zaznaczona.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Zapisz względne adresy URL dla plików z internetu

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Domyślny format pliku i ustawienia ODF

Wersja formatu ODF

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Ostrzeżenie, gdy nie zapisujesz w formacie ODF lub domyślnym

Możesz tak ustawić ostrzeżenie, by wyświetlało się zawsze, gdy nie zapisujesz w formacie OpenDocument lub domyślnym ustawionym za pomocą polecenia Ładuj/Zapisz – Ogólne w oknie dialogowym Opcje.

Możesz ustawić, który format pliku będzie używany jako domyślny przy zapisywaniu dokumentów różnych typów. Jeśli zawsze wymieniasz się dokumentami z innymi osobami, które np. używają Microsoft Office, możesz ustawić tutaj by LibreOffice używał formatu Microsoft Office jako domyślnego dla plików tekstowych.

Typ dokumentu

Tutaj wybierasz typ dokumentu któremu chcesz przypisać domyślny format pliku.

Zawsze zapisuj jako

Określa domyślny format zapisu plików o typie wybranym z listy po lewej stronie. Zawsze możesz wybrać inny format pliku korzystając z opcji Zapisz jako i wybierając w tym oknie inny format pliku z listy.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Prosimy o wsparcie!