Dane użytkownika

Użyj tej karty do wprowadzania lub edytowania danych użytkownika. Niektóre dane mogły już zostać wprowadzone przez użytkownika lub administratora systemu podczas instalacji LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Dane użytkownika.


Dane o użytkowniku są wykorzystywane w szablonach i kreatorach LibreOffice. Każdy dokument tekstowy przechowuje w sobie informacje o autorze. Są one ustawiane automatycznie na podstawie pól "Imię" i "Nazwisko". Możesz to sprawdzić w Plik - Właściwości.

Niektóre z danych użytkownika są automatycznie załączane do słownika programu i są rozpoznawane przez komponent sprawdzania pisowni. Jeśli przy pisaniu popełnisz błąd, program może wykorzystać te dane by zaproponować ci poprawny zapis. Zwróć uwagę, że wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu LibreOffice.

Dane użytkownika są również wykorzystywane w komentarzach i śledzeniu zmian w celu identyfikacji autorów oraz do zaznaczenia pozycji ostatniej zmiany w dokumencie, aby później, gdy autorzy otworzą dokument, mogli kontynuować pracę z tej pozycji.

Pozycja kursora

Ogólnie wszystkie dokumenty są otwierane z kursorem na początku dokumetu.

Jeden wyjątek pojawia się, gdy autor dokumentu tekstowego programu Writer zapisuje i ponownie otwiera dokument: Kursor znajdzie się w tym samym miejscu, w którym znajdował się podczas zapisywania dokumentu. Działa to tylko wtedy, gdy nazwisko autora zostało wprowadzone w - LibreOffice - Dane użytkownika.

Adres

Użyj pola Adres do ustawienia i edycji twoich informacji osobistych.

Firma

Wpisz nazwę swojej firmy w tym polu.

Imię

Wprowadź swoje pierwsze imię.

Nazwisko

Wprowadź swoje drugie imię.

Inicjały

Wprowadź swoje inicjały.

Ulica

W to pole wpisz nazwę ulicy na której mieszkasz.

Kod pocztowy

Wpisz kod pocztowy w tym polu

Miejscowość

Wpisz miejscowość, w której żyjesz.

Kraj

Wpisz swój kraj.

Stan

Wpisz swoje województwo.

Tytuł

Podaj swój tytuł w tym polu.

Stanowisko

Podaj swoje nazwę swojego stanowiska pracy.

Telefon (dom)

Podaj swój prywatny numer telefonu w tym polu.

Telefon (praca)

Podaj swój pracowniczy numer telefonu w tym polu.

Faks

Podaj swój numer faksu w tym polu.

E-mail

Wpisz swój adres e-mail. Na przykład moje.imie@moj.dostawca.pl

Kryptografia

Ustaw preferowany klucz publiczny do szyfrowania OpenPGP i podpisu cyfrowego. Te preferowane klucze będą wstępnie wybierane w oknie dialogowym wyboru klucza za każdym razem, gdy podpisujesz lub szyfrujesz dokument, więc nie musisz wybierać go samodzielnie podczas częstego podpisywania jednym określonym kluczem.

Klucz podpisywania OpenPGP

Wybierz swój klucz OpenPGP z rozwijanej listy do podpisywania dokumentów ODF.

Klucz szyfrujący OpenPGP

Wybierz swój klucz OpenPGP z listy rozwijanej do szyfrowania dokumentów ODF.

Podczas szyfrowania dokumentów zawsze szyfruj do siebie

Zaznacz to pole wyboru, aby również zaszyfrować plik swoim kluczem publicznym, dzięki czemu będziesz mógł otworzyć dokument swoim kluczem prywatnym.

warning

Pozostaw tę opcję zaznaczoną, jeśli kiedykolwiek chcesz mieć możliwość odszyfrowania dokumentów, które zaszyfrowano dla innych osób.


Prosimy o wsparcie!