LibreOffice

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć ogólne ustawienia pracy z LibreOffice. Informacje obejmują takie tematy, jak dane użytkownika, zapisywanie, drukowanie, ścieżki do ważnych plików i katalogów. Te ustawienia są zapisywane automatycznie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice.


Dane użytkownika

Użyj tej karty do wprowadzania lub edytowania danych użytkownika. Niektóre dane mogły już zostać wprowadzone przez użytkownika lub administratora systemu podczas instalacji LibreOffice.

Ogólne

Określa ogólne ustawienia pakietu LibreOffice.

Widok

Określa opcje widoku.

Drukowanie

Określa ustawienia drukowania.

Ścieżki

Ta sekcja zawiera domyślne ścieżki do ważnych katalogów w LibreOffice. Ścieżki te mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Czcionki

Zastępuje daną czcionkę czcionką wybraną przez użytkownika. Czcionka jest zastępowana jedynie w przypadku, gdy jest wyświetlana na ekranie lub gdy jest wyświetlana i drukowana. Zastąpienie nie powoduje zmian w ustawieniach czcionek zapisywanych w dokumencie.

Bezpieczeńswo

Definiuje opcje bezpieczeństwa dotyczące zapisywania dokumentów, połączeń z siecią internetową oraz otwieraniem dokumentów zawierających makra.

Kolory aplikacji

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.

Dostępność

Opcje, które pozwalają dostosować LibreOffice do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niedowidzących lub o ograniczonych zdolnościach manualnych.

Zaawansowane

Określa opcje obsługi aplikacji i apletów języka Java w pakiecie LibreOffice, w tym wykorzystywane środowisko Java Runtime Environment (JRE). Określa także, czy użyć eksperymentalne (niestabilne) funkcje, takie jak rejestrowanie makra.

IDE Basic

Definiuje ustawienia IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) Basic, aby pomóc w edycji makr Basic.

Aktualizacja online

Określa niektóre opcje automatycznego powiadamiania i pobierania aktualizacji online programu LibreOffice.

OpenCL

OpenCL to technologia przyspieszająca obliczenia w dużych arkuszach kalkulacyjnych.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!