LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories. These settings are saved automatically.

Aby wykonać tę operację...

Choose - LibreOffice.


Dane użytkownika

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Ogólne

Określa ogólne ustawienia pakietu LibreOffice.

Widok

Określa opcje widoku.

Drukowanie

Określa ustawienia drukowania.

Paths

Ta sekcja zawiera domyślne ścieżki do ważnych katalogów w LibreOffice. Ścieżki te mogą być modyfikowane przez użytkownika.

Czcionki

Zastępuje daną czcionkę czcionką wybraną przez użytkownika. Czcionka jest zastępowana jedynie w przypadku, gdy jest wyświetlana na ekranie lub gdy jest wyświetlana i drukowana. Zastąpienie nie powoduje zmian w ustawieniach czcionek zapisywanych w dokumencie.

Bezpieczeńswo

Definiuje opcje bezpieczeństwa dotyczące zapisywania dokumentów, połączeń z siecią internetową oraz otwieraniem dokumentów zawierających makra.

Kolory aplikacji

Określa kolory interfejsu użytkownika LibreOffice. Bieżące ustawienia mogą być zapisane jako schemat kolorów i załadowane w późniejszym czasie.

Ułatwienia dostępu

Opcje, które pozwalają dostosować LibreOffice do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niedowidzących lub o ograniczonych zdolnościach manualnych.

Zaawansowane

Określa opcje obsługi aplikacji i apletów języka Java w pakiecie LibreOffice, w tym wykorzystywane środowisko Java Runtime Environment (JRE). Określa także, czy użyć eksperymentalne (niestabilne) funkcje, takie jak rejestrowanie makra.

Basic IDE

Definiuje ustawienia Basic IDE (Zintegrowane Środowisko Programistyczne), aby pomóc w edycji makr Basic.

Aktualizacja online

Określa niektóre opcje automatycznego powiadamiania i pobierania aktualizacji online programu LibreOffice.

OpenCL

OpenCL is a technology to speed up calculation on large spreadsheets.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!