Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Wszystkie Twoje ustawienia zostaną automatycznie zapisane. Aby rozwinąć pozycję kliknij na niej dwa razy albo naciśnij znak plus. Aby zwinąć ją, naciśnij na znak minus albo kliknij na niej dwukrotnie.

note

Widoczne są tylko wpisy, które mają zastosowanie do bieżącego dokumentu. Jeśli bieżący dokument jest dokumentem tekstowym, zobaczysz wpis LibreOffice Writer itd. dla wszystkich modułów LibreOffice.


Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z interfejsu z kartami:

W prawym górnym menu (☰) wybierz Opcje.

Przy pomocy klawiatury:

Alt + F12


Opcje przycisków dialogowych

OK

Zapisz zmiany na stronie i zamknij okno dialogowe Opcje.

Anuluj

Zamknij okno dialogowe Opcje i odrzuć wszystkie wykonane zmiany.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub wybrane wartości bez zamykania okna dialogowego Opcje.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Pomoc

Otwiera zawartość pomocy dla wyświetlonej strony Opcje.

LibreOffice

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć ogólne ustawienia pracy z LibreOffice. Informacje obejmują takie tematy, jak dane użytkownika, zapisywanie, drukowanie, ścieżki do ważnych plików i katalogów.

Ładowanie i zapisywanie

Ogólne ustawienia dotyczące ładowania/zapisywania.

Języki i ustawienia regionalne

Określa właściwości dodatkowych języków.

LibreOffice Writer

Ustawienia te wpływają na zachowanie dokumentów tekstowych utworzonych w LibreOffice. Istnieje również możliwość przypisania ustawień wybranemu dokumentowi.

LibreOffice Writer/Web

Najważniejsze ustawienia dla dokumentów LibreOffice zapisanych w formacie HTML.

LibreOffice Calc

Określa różne ustawienia arkuszy kalkulacyjnych, zawartość do wyświetlenia oraz kierunek kursora po wejściu do komórki. Możesz także zdefiniować listy sortowania, określić liczbę miejsc po przecinku oraz ustawienia zapisu i wyróżniania zmian.

LibreOffice Impress

Tutaj można zdefiniować ustawienia, dla nowo zapisanych prezentacji, takie jak zawartość slajdów, jednoski miary, czy i w jaki sposób ustawić wyrównanie, oraz to, czy notatki i materiały podręczne mają być zawsze drukowane.

LibreOffice Draw

Tutaj można zmienić ustawienia globalne dla dokumentów rysunkowych. Ustawić co ma być wyświetlane i w jakiej skali, wyrównanie do siatki, oraz domyślną zawartość podczas drukowania.

LibreOffice Math

W tym miejscu można ustawić format i opcje wydruku dla wszystkich nowych dokumentów zawierających formuły. Podczas drukowania zostaną one automatycznie uwzględnione w programie LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Określa ogólne ustawienia źródeł danych w LibreOffice.

Wykresy

Określa ogólne ustawienia wykresów.

Internet

Określa ustawienia internetowe.

Prosimy o wsparcie!