Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Wszystkie Twoje ustawienia zostaną automatycznie zapisane. Aby rozwinąć pozycję kliknij na niej dwa razy albo naciśnij znak plus. Aby zwinąć ją, naciśnij na znak minus albo kliknij na niej dwukrotnie.

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


Aby wykonać tę operację...


Opcje przycisków dialogowych

OK

Zapisz zmiany na stronie i zamknij okno dialogowe Opcje.

Cancel

Zamknij okno dialogowe Opcje i odrzuć wszystkie wykonane zmiany.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

warning

Niektórych opcji nie można zresetować po edycji. Zmień ręcznie zmiany ręcznie lub kliknij przycisk Anuluj i ponownie otwórz okno dialogowe Opcje.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

Ładuj/Zapisz

Ogólne ustawienia dotyczące ładowania/zapisywania.

Ustawienia językowe

Określa ustawienia dodatkowych języków.

LibreOffice Writer

Ustawienia te wpływają na zachowanie dokumentów tekstowych utworzonych w LibreOffice . Istnieje również możliwość przypisania ustawień wybranemu dokumentowi.

LibreOffice Writer/Web

Najważniejsze ustawienia dla dokumentów LibreOffice zapisanych w formacie HTML.

LibreOffice Calc

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice Impress

Tutaj można zdefiniować ustawienia, dla nowo zapisanych prezentacji, takie jak zawartość slajdów, jednoski miary, czy i w jaki sposób ustawić wyrównanie, oraz to, czy notatki i materiały podręczne mają być zawsze drukowane.

LibreOffice Draw

Tutaj można zmienić ustawienia globalne dla dokumentów rysunkowych. Ustawić co ma być wyświetlane i w jakiej skali, wyrównanie do siatki, oraz domyślną zawartość podczas drukowania.

LibreOffice Math

W tym miejscu można ustawić format i opcje wydruku dla wszystkich nowych dokumentów zawierających formuły. Podczas drukowania zostaną one automatycznie uwzględnione w programie LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

Wykresy

Defines the general settings for charts.

Internet

Specifies Internet settings.

Please support us!